Dňa 30. novembra 2019 si desiatky ľudí a občania obce Selec uctili pamiatku 43 obetí odvlečených do koncentračných táborov a pripomenuli si udalosti z pred 75. rokov, kedy do obce prišla početná skupina fašistických vojakov a vo večerných hodinách odviedli asi 130 mužov do 15 km vzdialenej obce Beckov. Po počiatočných výsluchoch bola nakoniec väčšia časť z nich prepustená. 55 občanov bolo prevezených do pracovného tábora v Seredi. Dňa 19. decembra 1944 bolo 54 mužov odvezených do koncentračného tábora Sachsenhausen v Nemecku. V Žiline bolo 5 chorých mužov prevezených do nemocnice v Ilave a nakoniec boli prepustení domov. Do koncentračného tábora prišlo 48 občanov Selca.

Celkom 43 mužov neprežilo pobyt v koncentračnom tábore a následný pochod smrti.

Ich mená sú vyryté na pamätníku, ktorý bol odhalený 30. novembra 1969 k 25. výročiu odvedenia seleckých mužov. Pamätník 43 seleckým obetiam táborov smrti, dala postaviť obec a každým rokom si domáci i cezpoľní obyvatelia uctievajú ich pamiatku.

Tohtoročnej pietnej spomienky sa zúčastnili poslanec NR SR a predseda TSK Jaromír Baška, podpredseda TSK Trstenský, syn Alexandra Dubčeka so svojim vnukom, starostovia okolitých obcí, predseda OblV SZPB, zástupca z Veliteľstva PS OS SR a ďalší vzácni hostia.

„Práve dnes uplynulo 75 rokov od seleckej tragédie, keď bolo z obce odvlečených 120 statočných ľudí do koncentračných táborov v Nemecku a Rakúsku. Z nich sa už 43 naspäť do obce nevrátilo. Na tomto pietnom mieste si tak pripomíname nielen zverstvá fašizmu či nemeckej armády, ale najmä spolupatričnosť, statočnosť a odvahu ľudí, ktorí pred 75 rokmi pomáhali, či už partizánom, rôznym židovským rodinám, ale i ďalším ľudom, ktorí sa v Selci a okolí skrývali, no hlavne všetkým tým, ktorí to potrebovali. Za toto gesto patrí Selčanom aj po takom dlhom čase veľká vďaka,“ prihovoril sa predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

So svojím posolstvom, ktoré bolo i posolstvom otca, vystúpil v rámci pietnej spomienky aj Pavol Dubček: „História ľudstva je veľmi búrlivá a rozmanitá. Upozorňuje nás, že sa máme vyvarovať všetkých extrémov, ktoré v minulosti viedli k tragédiám. Najvyšším cieľom môjho otca bola úcta k človeku, a preto chcem poďakovať nielen jemu, ale všetkým tým, ktorí pracovali a obetovali sa pre dobro človeka.“ Počas Slovenského národného povstania sa v obci Selec pred Nemcami skrýval aj zranený Alexander Dubček.

Pri príležitosti 75. výročia smutných udalostí 30. novembra 1944 obec vydala aj monografiu, v ktorej si pripomenula aj tento významný historický míľnik. Tú za prítomnosti celého kolektívu autorov slávnostne pokrstili v kultúrnom dome, jej krstným otcom sa stal trenčiansky župan Jaroslav Baška.   

Za Klub generálov SR sa pietnej spomienky zúčastnili a veniec položili vedúci Rsk KG SR Sever generálporučík v.v. Pavel Honzek a generálmajor v.v. Svetozár Naďovič.

Selecká tragédia

« späť