Na pietnom akte v Hurbanove si 8. mája 2020 hrdinov boja proti fašizmu spoločne pripomenuli primátor mesta Mgr. Peter Závodský, zástupkyňa primátora RNDr. Mária Hamranová, prednostka mestského úradu Ing. Adriana Kasášová a podpredseda KG SR genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek.

Tento rok si Deň víťazstva nad fašizmom napriek tomu, že sa jedná o 75. výročie, pripomíname zásadne iným spôsobom. Opatrenia spojené s pandémiou COVID–19, obmedzenie možnosti zhromažďovania osôb a ďalšie protiepidemiologické opatrenia, nám trochu pripomenuli to, čo naši predkovia zažívali počas vojny. Áno, nehrozí nám tankový alebo letecký útok, máme dosť potravín, nemáme rozbombardovaná domovy, ale zásadne sa obmedzila naša sloboda pohybu a museli sme sa zriecť množstva vecí, na ktoré sme boli tak zvyknutí, že sme ich ani nevnímali. Nemôžeme si zájsť do kina, divadla, posedieť si v priateľskej atmosfére v reštaurácii so skupinou priateľov, nemôžeme vycestovať na dovolenku do svojich obľúbených destinácií. Deti nechodia do škôl, mnohí z nás nechodia ani do zamestnania. COVID-19 nám pripomenul, že všetky tie poučovania o tom, že získanú slobodu môžeme ľahko stratiť, sú pravdivé.

V týchto dňoch si preto 75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny pripomíname len tichými pietnymi aktmi za prítomnosti minimálneho počtu účastníkov. Tak tomu bolo i v Hurbanove, meste ktoré leží na polceste medzi Komárnom a Novými Zámkami. Hurbanovo je dnes známe svojou meteorologickou stanicou, hvezdárňou a samozrejme pivovarom Zlatý Bažant. Na webstránke mesta nájdete stručné informácie o jeho histórii:

Archeologické nálezy potvrdzujú, že sa na tomto území vystriedali viaceré praveké kultúry, z obdobia sťahovania národov tu žili kmene Kvádov, Dákov, Markomanov, Gótov, Avarov a Hunov.

Pôvodnou osadlosťou bola časť Konkoľ, podľa archívnych listín pod názvom “possesio Concol“, ktorá po odchode tatárskych vojsk bola v roku 1242, osídlená Kunmi pod vedením Matúša Thegeho, známeho ako Máté Thege de Concol, ktorému kráľ Béla IV. daroval zemanský titul a 1600 ha-ový majetok

Z tohoto obdobia je známa aj osadlosť “villa Wegh” z roku 1247 so slovanským osídlením, pričom najznámejším majiteľom bol v roku 1308 knieža Ápor.

Prvá zmienka o pôvodnom osídlení v oblasti súčasného Hurbanova podchádza z roku 1357 ako “possesio Galla“, z ktorého sa neskôr stal názov Ó-Gyalla.

Časť Bohatá je podľa historických listín známa od roku 1404, pričom patrila zemianskym rodinám Deshyzyovcov a od roku 1571 Ordódyovcom. V druhej polovici 16. storočia po tureckých nájazdoch bola čiastočne vyľudnená, avšak od polovice 17. storočia sa opätovne osídlila.

Významným historickým obdobím v dejinách mesta bola druhá polovica 19. a začiatok 20. storočia, keď v meste pôsobil Dr. Miklós Konkoly – Thege, ktorý napísal vyše 40 vedeckých prác a založil prvú hvezdáreň na bývalom historickom území Rakúsko – Uhorska, ktoré malo svoje významné postavenie z celoeurópskeho hľadiska.

Táto časť Slovenska bola po Viedenskej arbitráži v roku 1938 pričlenená k Hortyovskému Maďarsku. Maďarsko až do ukončenia vojny bojovalo po boku nemeckej armády, len na území Slovenska je tak pochovaných okolo 2000 maďarských vojakov. Oslobodzovanie južného Slovenska prebiehalo vojskami Sovietskej Dunajskej flotily. Vojská Dunajskej flotily sa 27. marca 1945 pri obci Radvaň nad Dunajom vylodili na rozkaz maršála Malinovského, aby posilnili jednotky 7. gardovej armády útočiace od Hrona. Výsledkom ich sústredeného úsilia bolo, že mesto Nové Zámky bolo oslobodené hneď na druhý deň od vylodenia a Komárno už 30. marca 1945. Nasadenie námorných síl v tomto regióne je aj v dnešnej dobe symbolické, lebo na tomto úseku sa stretávajú a následne sa vlievajú do Dunaja naše významné rieky: Váh, Hron, Ipeľ, Nitra a Žitava.

« späť