9. mája 2012 sa za účasti delegácií NR SR, vlády, diplomatického zboru a dalších hostí konalo na bratislavskom Slavíne kladenie vencov. Pietneho aktu sa zúčastnila i delegácia ÚR ZV SR pod vedením víceprezidenta Dr. Juraja DROTÁRA.

Medzi delegáciami sa okrem oficiálnych štátnych, politických a diplomatických delegácií zúčastnili i delegácie, ktoré bolo rozpoznať podľa vojenských uniforiem. Medzi nimi boli aj veliteľ ASR a náčelníci Generálneho štábu od doby rozdelenia Československa: generálplukovník Ing. Július Humaj, generálplukovník Ing. Jozef Tuchyňa, generálmajor Ing Marián Mikluš, generál Ing. Milan Cerovský, generál Ing. Ľubomír Bulík, CSc. a súčasný NGŠ generálporučík Ing. Peter Vojtek.

V hlavnom prejave predseda Národnej rady Slovenskej republiky zvýraznil nutnosť organizovania akcií, ktoré budú ukazovať na hrdinstvo tých, ktorí za cenu života oslobodili národy Európy od fašistickej poroby a nutnosť bojovať proti súčasným prejavom neonacismu, šovinizmu či terorizmu.

Kladenie vencov bolo umocnené krásnym počasím. Nad hlavami účastníkov niekoľkokrát preleteli 2 franzúzske lietadlá, ktoré zamávaním krídiel pozdravili účastníkov pietneho aktu.

Text: J.Putirka

« späť