Viac ako 280 hostí sa 11. novembra 2019 prišlo pokloniť na vojnový cintorín v Trenčíne-Kubra hrdinom Veľkej vojny. Zvukom zvonu sa započal pietny akt pri príležitosti 101. výročia ukončenia 1. svetovej vojny.

Pietneho aktu sa zúčastnil zástupca Ministerstva obrany SR brigádny generál Slavomír Staviarský, poslanec Národnej rady SR a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, poslanec NR SR a štátny tajomník MZ SR MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD. MBA​, veliteľ sídla prezidenta SR plukovník Norbert Kádek, Jana Kráľová z Ministerstva vnútra SR, za Generálny štáb sa zúčastnil plukovník Ferdinand Muríň, zástupca pridelenca obrany RF plukovník Alexej Klimov, pridelenec obrany Maďarskej republiky plukovník Csaba Vida, zástupca veliteľa Pozemných síl OS SR brigádny generál Karol Navrátil, velitelia útvarov posádky Trenčín, tajomník Ústrednej rady protifašistických bojovníkov docent Viliam Longauer, primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, predstavitelia štátnych a mestských orgánov, občianskych združení, deti zo základných škôl v Trenčíne, organizácií dôchodcov. Početná delegácia bola prítomná aj z Klubu generálov SR – predseda KG SR generálmajor Blanárik, podpredseda KG SR generálporučík Peter Vojtek, generálporučík Pavel Honzek s manželkou, generálporučík Jaroslav Ešmír, brigádny generál Ivan Čierny, generál Milan Cerovský s manželkou, generál Ivan Ševčík, generálmajor Dušan Humený, generálmajor Svetozár Naďovič a generálmajor Jozef Blizman. Premiérovo sa pietneho aktu zúčastnili aj vojenskí veteráni talianskej horskej pechoty. Prítomní boli aj rodinní príslušníci tu pochovaných vojakov, žiaci základných škôl z Trenčína.

Po položení vencov vystúpil s príhovorom brigádny generál Slavomír Staviarsky, ktorý ocenil prácu Klubu generálov pri obnove vojnového cintorína. Ocenenie za prácu KG SR a generálporučíka Pavla Honzek odzneli aj vo vystúpeniach predsedu TSK Jaroslava Bašku a primátora mesta Richarda Rybníčka, ktorí vyzdvihli to, že vojnový cintorín bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Tajomník Ústrednej rady protifašistických bojovníkov na záver odovzdal vyznamenanie SZPB generálporučíkovi Pavlovi Honzekovi za aktivitu a obnovenie vojenského cintorína.

Pietny akt bol ukončený vojenskou večierkou v podaní  trubača vojenskej hudby Banská Bystrica.

Cintorín Trenčín – Kubra

« späť