23. február 2020. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a poslanec NR SR Jaroslav Baška, primátor mesta Nové Mesto a podpredseda TSK Jozef Trstenský, tajomní Úr SZPB Viliam Longauer, J.E. veľvyslanec Francúzska Christophe Léonzi, zástupca pridelenca obrany Ruskej federácie podplukovník Alexander Zahorožnij, starostovia okolitých obcí ako aj predstavitelia občianskych združení sa na pozvanie starostu obce Dušana Málika a predsedu OblV SZPB Nové Mesto nad Váhom Kamila Krištofíka stretli na pietnom akte pri príležitosti 75. výročia partizánskych bojov v Bzinciach pod Javorinou, časť Cetuna.

Počas SNP tu pod Javorinou s podporom obyvateľstva miestnych kopaníc, bojovali oddiely II. čsl. part. brigády. Oddielu Hurban velil kpt. Miloš Uher, ktorý spolu so svojím zástupcom Antonom Jakubíkom a 16 ostatnými spolubojovníkmi padol 27. februára 1945 v jednom z najväčších bojov so špeciálnou proti partizánskou jednotkou Abwehrgruppe 218 Edelweis a pohotovostným oddielom Hlinkovej gardy.

Fašisti a gardisti vyčíňali. Vypálili päť osád patriacich do obce Bzince pod Javorinou za pomoc partizánom, za to, že im poskytli kus chleba, teplé oblečenie.

Podjavorinský kraj sa v zmysle rozsahu a množstva partizánskych akcii zaraďuje spomedzi slovenských partizánskych regiónov v rokoch 1944-1945 medzi najaktívnejšie.

Neskôr (po príchode sovietskych organizátorov) bola spojením viacerých partizánskych oddielov vytvorená celo regionálna 2. partizánske brigáda J.V. Stalina. Jej oddiely mali širokú podporu medzi obyvateľmi oblastí okolo Myjavy, Brezovej pod Bradlom, Nového Mesta, Starej Turej, Bošáce. Do činnosti brigády však negatívnym spôsobom zasahovali osoby z radov miestnych neprajníkov, kriminálnych elementov a osôb verných ľudáckej vláde, čo neskôr prispelo k tragickej smrti Uhra a Jakubíka. Medzi najznámejšie akcie partizánskeho oddielu Hurban a 2. partizánskej brigády J.V. Stalina, patrí prepad nemeckej posádky sídliacej v škole v Starej Turej 12.10.1944, boj na Bošáckych kopaniciach 20.10.1944, odrazenie gardistického záťahu dňa 2.12.1944 v Bzinciach pod Javorinou, boj na lubinskej kopanici Kopcové dňa 11.2.1945 a nakoniec tragický boj v Cetuni dňa 27.2.1945.

Motorom miestnych (bzinských a lubinských partizánov) bol rodák Miloš Uher, za socializmu považovaný v regióne doslova za partizánsku modlu, pričom dnes je jeho reputácia u miestnych pamätníkov, odbojárov a jednotlivcov, amatérsky bádajúcich históriu podjavorinského partizánskeho hnutia nemenšia. Domáci civilisti v regióne ho rešpektovali a podporovali, videli v ňom zhmotnený vlastný odbojový duch a vzhľadom na jeho politické ambície možno aj prísľub nových poriadkov v regióne po vojne.

Pietneho aktu v Cetune sa za Klub generálov SR zúčastnil vedúci Rsk KG SR Sever generálporučík v.v. Pavel Honzek a generálporučík v.v. Jaroslav Ešmír, ktorí položili veniec.

« späť