24. február 2019, posledná februárová nedeľa sa už tradične stala stretnutím predstaviteľov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, miestnej štátnej správy a samosprávy a ďalších hostí pri pamätníku v Cetuni, aby si pripomenuli boje partizánov  s fašistami.

Na tohtoročnom stretnutí  starosta obce Ing. Dušan Málik privítal okrem zúčastnených občanov aj hostí: poslanca NR SR Mgr. Dušana Bublavého, podpredsedu TSK a primátora NM n/V  Ing. Jozefa Trstenského, prednostku OÚ v NMn/V Mgr. Andreu Augustínovú, tajomníka ÚR SZPB v Bratislave Doc. PhDr. Viliama Longavera, CSc., poslankyňu TSK Ing. Annu Halinárovú, delegáciu oblastného výboru SZPB v NMn/V  vedenú predsedom Jánom Hulínkom, riaditeľa ÚPSVR v NMn/V Mgr. Vladimíra Sumbalu, delegáciu Ov SZPB v Trenčíne vedenú Jánom Holičkom, delegáciu mestskej organizácie SZPB v Brezovej vedenú Štefanom Majkutom, delegáciu ČSBS z Uherského Hradišťa, delegáciu Českého svazu bojovníku za svobodu z Kyjova vedenú Miroslavom Bětákom, zástupcu KG SR genpor. v.v.  Pavla Honzeka, delegáciu klubu ZV SR Piešťany vedenú plk. v.v. Ing. Františkom Fajmonom, delegáciu klubu ZV SR Nové Mesto n/V vedenú pplk. v.v. RSDr. Kamilom Krištofíkom a starostov okolitých obcí.

Dôstojná spomienková slávnosť začala pietnym aktom kladenia vencov  k pomníku padlých partizánov, pokračovala príhovormi  poslanca NR SR Mgr. Dušana Bublavého, tajomníka ÚR SZPB Doc. PhDr. Viliama Longauera, CS. a podpredsedu TSK a primátora NMn/V Ing. Jozefa Trstenského. Vo svojich vystúpeniach všetci vzdali hold padlým partizánom a okrem iného pripomenuli, aby sme na ich hrdinstvo nikdy nezabúdali. Na záver oficiálnej časti stretnutia zaznela hymna SR.

Pietny akt pri 74. výročí vzniku partizánskych bojov v Cetuni

« späť