Pri príležitosti 95. narodenín plk. v. v. Františka Orlovského mu Klub generálov Slovenskej republiky na návrh členov regionálnej skupiny Východ udelil Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. stupňa za udržiavanie tradícií protifašistického odboja.

Na pôde Mestského úradu v Prešove túto delegáciu prijal druhý zástupca primátora mesta Prešov Peter Krajňák a prednosta MsÚ v Prešove Viliam Sopko.

Ďakujeme za Vašu službu, vážený pán plukovník.

« späť