Dňa 22. augusta 2022 sa podpisovali nové Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom obrany SR a 18 organizáciami, ktoré svoju činnosť vo väzbe na rezort obrany vyvíjajú nielen navonok do civilného sektora, ale aj do vnútra rezortu. Spravidla sa jedná o občianske združenia bývalých profesionálnych vojakov. Prítomný bol generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR JUDr. Martin JAKÁL a riaditeľka kancelárie MO SR Monika MASARIKOVÁ. Prítomných zástupcov združení a spoločenských organizácií oboznámili s legislatívou rezortu, s poslednými a plánovanými aktivitami a s cieľmi vzájomnej spolupráce v budúcnosti. Obsah zmluvy zodpovedá vzájomnej komunikácii rezortu a združení v predchádzajúcom období po vypovedaní starej zmluvy, ktorá už nezodpovedala súčasnosti. Za Klub generálov Slovenskej republiky sa zúčastnil a zmluvu podpísal predseda klubu genpor.v.v. Ing. Peter VOJTEK. Za Spoločnosť M.R. Štefánika dohodu podpisoval genmjr. v.v. Ing. Peter Novotňák.

Po podpise Dohody o spolupráci ministrom obrany SR bude následne text zmluvy a zoznam spolupracujúcich organizácií zverejnený na webstránke Ministerstva obrany SR.

« späť