Na základe Plánu práce Regionálnej skupiny Sever sa členovia KG SR-RSk Sever zastavili pri návrate z osláv 69. výročia KDO na cintoríne príslušníkov 1. Československého armádneho zboru.

Vrch Háj je  miestom posledného odpočinku 1 386 vojakov príslušníkov 1. československého armádneho zboru, ktorí padli v bojoch o Liptovský Mikuláš v r. 1945.

Tu je pochovaný aj bývalý minister národnej obrany ČSSR armádny generál Martin Dzúr.

Generáli Jozef Hrebík, Svetozár Naďovič, Marián Mikluš, Gašpar Hozman, Jaroslav Ešmír, Ján Ďurove a Pavel Honzek položili kyticu na hrob armádneho generála Martina Dzúra.

Generál Hrebík potom v krátkosti porozprával zaujímavosti zo spoločnej práce s ministrom Dzúrom.

Položenie venca k hrobu bývalého ministra obrany armádneho generála Martina Dzúra na cintoríne 1. Čs. armádneho zboru

« späť