Na základe informácie riaditeľa Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia MO SR pplk. Ing. Gustáva Tarciho bola podpísaná dohoda s Kúpeľným a liečebným ústavom MV SR Družba Bardejov o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti pre poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia / vojenských výsluhových dôchodcov /na určený okruh indikačných skupín chorôb. Žiadatelia o poskytnutie kúpeľnej starostlivosti pri splnení podmienky indikačnej skupiny chorôb požiadajú svojho ošetrujúceho lekára o vypracovanie návrhu na kúpeľnú liečbu a tento ho zašle v termíne do konca kalendárneho roku na VÚSZ.

Indikačné skupiny sú k dispozícii u posádkových lekárov, prípadne ich majú k nahliadnutiu regionálni vedúci KG SR.

« späť