Dňa 15. septembra 2017 sa delegácia členov Klubu generálov SR v zložení: generál František Blanárik, generál Marián Horský, generál Jozef Blizman, generál Pavel Honzek, generál Miroslav Kováč a generál Ľudovít Gál zúčastnila poslednej rozlúčky s generálmajorom v.v. Ing. Michalom Gondekom.

Generálmajor v.v. Ing. Michal Gondek sa narodil 6. septembra 1934 v Tisinci, neďaleko Stropkova. Po ukončení základného vzdelania absolvoval reálne gymnázium v Stropkove. V osemnástich rokoch odišiel do školy dôstojníckeho dorastu v Ostrave a Olomouci, kde zmaturoval ako najlepší spomedzi 120 študentov.

Po maturite pôsobil v Nitre, kde sa stal poručíkom automobilového vojska, neskôr vykonával veliteľské funkcie v rôznych útvaroch v Čechách aj na Slovensku. V roku 1965 začal študovať na Vojenskej akadémii v Brne, ktorú ukončil v roku 1970 a získal titul inžinier. Jeho špecializáciou boli tanky a autá.

Od roku 1970 zastával funkciu zástupcu veliteľa pre technické veci v útvare v Trebišove. V roku 1973 bol ustanovený do funkcie zástupcu veliteľa pre technické veci 14. tankovej divízie v Prešove.

V roku 1974 bol vyslaný, ako prvý technický funkcionár vôbec, študovať na vysokú vojenskú školu K.J. Vorošilova do Moskvy.

Po jej ukončení slúžil v Plzni ako náčelník štábu a potom v Příbrame ako náčelník tankovej a automobilovej služby.

V roku 1978 bol prevelený na MNO v Prahe a zastával funkciu zástupcu náčelníka TAS MNO. Tu mal na starosti vojenské učilište Nitra, vojenské katedry na vysokých školách tankovej a automobilovej odbornosti, výcvik vodičov v armáde, cvičenia a previerky vojsk.

V roku 1983 sa stal náčelníkom TAS MNO.

V roku 1990 odišiel do štábu Varšavskej zmluvy v Moskve ako zástupca veliteľa pre výzbroj a techniku, odkiaľ sa po polročnom pôsobení vrátil do Prahy a v jeseni 1991 odišiel do penzie.

Prešiel všetkými vojenskými hodnosťami. Do prvej generálskej hodnosti bol vymenovaný 1. októbra 1984. 

V roku 1958 sa v Poprade oženil s Emíliou Sokolíkovou, s ktorou mal dvoch synov – Milana a Branka.

Generálmajor Michal Gondek bol dňa 22. septembra 2011 vymenovaný za čestného člena Klubu generálov Slovenskej republiky.  

Posledná rozlúčka s generálmajorom v.v. Ing. Michalom Gondekom

« späť