Na pozvanie veliteľa pozemných síl OS SR generálmajora Ing. Ondřeja Novosada sa dňa 15. februára 2017 členovia regionálnej skupiny KG SR – Sever, generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek a generálmajor v.v. Ing. Svetozár Naďovič zúčastnili v Trenčíne veliteľského zhromaždenia veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR).

Veliteľské zhromaždenie bolo zamerané na bilancovanie uplynulého roka, ako aj na objasnenie spôsobu plnenia úloh v roku aktuálnom.

Prvý deň veliteľského zhromaždenia sa konal za účasti zástupcu náčelníka generálneho štábu OS SR generálporučíka Pavla Macka, ako aj hlavného poddôstojníka OS SR štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša. Veliteľ pozemných síl OS SR generálmajor Ondřej Novosad vyhodnotil splnenie priorít a hlavných úloh, stanovených pre pozemné sily vo výcvikovom roku 2016. Vo svojom vystúpení sa generálmajor Novosad poďakoval všetkým príslušníkom veliteľstva a podriadených zväzkov a útvarov za odvedenú prácu. Vyzdvihol, že napriek zložitej zdrojovej situácii, pozemné sily OS SR vďaka vysokému úsiliu všetkých príslušníkov, splnili všetky plánované aj neplánované úlohy. Zároveň vyslovil svoje presvedčenie, že pozemné sily nadviažu na pozitíva z minulého roka a úspešne zvládnu všetky výzvy ktorým vo výcvikovom roku 2017 čelia.

Spokojnosť so splnením stanovených úloh pozemnými silami počas uplynulého roka vyjadril aj zástupca náčelníka generálneho štábu, ktorý vo svojom príhovore uviedol, že pozemné sily splnili všetky plánované úlohy so cťou. Ďalej uviedol, že na pozemné sily ako na rozhodujúcu bojovú silu Ozbrojených síl SR budú vo výcvikovom roku 2017 kladené nároky pokračovať vo viacročnom úsilí, ktorým je dosiahnutie vyššej úrovne spôsobilostí a pripravenosti ozbrojených síl SR. Generálporučík Macko poprial príslušníkom pozemných síl pevné zdravie a veľa úspechov pri plnení neľahkých úloh.

Veliteľské zhromaždenie pokračovalo ocenením vybraných príslušníkov pozemných síl OS SR. Medzi ocenenými boli aj generál Pavel Honzek a generál Svetozár Naďovič, ktorí si z rúk veliteľa pozemných síl generála Novosada prevzali Pamätné medaile Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky za významnú spoluprácu a podporu jednotiek pozemných síl.

Dňa 16. februára pokračovalo veliteľské zhromaždenie druhým dňom veliteľského zhromaždenia v posádke Martin, ktorého sa zúčastnil vedúci Rsk KG SSR Sever, generálporučík v.v. Pavel Honzek.

Za účasti náčelníka generálneho štábu OS SR generála Milana Maxima sa v priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania a posádkového cvičiska Sučany, uskutočnila odborná časť zhromaždenia. Účastníci sa formou praktických zamestnaní zoznámili s výcvikom v plavbe a brodení, prezentácii pozemnej výzbroje a techniky novozavedenej do pozemných síl OS SR, absolvovali výcvik na streleckom trenažéri pre ručné zbrane a splnili úlohy cvičenia strelieb z novozavedenej ručnej zbrane Pi ČZ P-09. 

Vyhodnotenie v Trenčíne

« späť