23. mája 2019 prezident a hlavný veliteľ Ozbrojených síl SR Andrej Kiska odovzdal zapožičané bojové zástavy veliteľom piatich útvarov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Bojovú zástavu, ako symbol vojenskej cti, statočnosti a slávy si prevzal 12. mechanizovaný prápor Nitra, 21. zmiešaný mechanizovaný prápor Trebišov, opravárenský prápor Martin, taktické krídlo generálmajora Otta Smika Sliač a vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša Prešov. Odovzdanie bojových zástav sa uskutočnilo v priestoroch záhrad Grassalkovichovho paláca, bez možnosti prístup občianskej verejnosti.

Slávnostného aktu odovzdania bojových zástav sa zúčastnili príslušníci útvarov, najvyšší funkcionári velenia Generálneho štábu OS SR, Pozemných a Vzdušných síl OS SR. Medzi prítomnými bol aj predseda Klubu generálov Slovenskej republiky generálmajor v.v. Ing. František Blanárik.

„Zapožičanie bojovej zástavy je ocenením dosiahnutých úspechov za príkladné plnenie úloh, či už doma, alebo v rámci medzinárodného krízového manažmentu. Z hľadiska symboliky je to najvyššie ocenenie, aké môže útvar dostať,“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš.

Bojové zástavy si prevzali velitelia útvarov:
podplukovník Ing. Vladimír DUTKA – veliteľ 12. mechanizovaného práporu Nitra,
podplukovník Ing. Róbert PLÁVKA, veliteľ 21. zmiešaného mechanizovaného  
práporu ,
podplukovník Ing. Rastislav BODIK, veliteľ opravárenského práporu Martin,
plukovník Ing. Martin KUTERKA, veliteľ taktického krídla Otta Smika Sliač
plukovník Ing. Róbert TÓTH, veliteľ vrtuľníkového krídla generálplukovníka Jána
Ambruša Prešov.

  V mene všetkých prítomných útvarov sa za ocenenie, ako aj  podporu a dôveru zo strany rezortu obrany poďakoval veliteľ taktického krídla generálmajora Otta Smika Sliač, plk. Martin Kuterka.

„Prevziať si bojové zástavy z rúk prezidenta Slovenskej republiky a hlavného veliteľa Ozbrojených síl Slovenskej republiky vnímame ako najväčšie ocenenie našej práce. Napĺňa nás hrdosťou, ale zároveň zakladá obrovský záväzok, že v našom úsilí brániť slobodu, nezávislosť a zvrchovanosť Slovenskej republiky nesmieme poľaviť,“ povedal.

Bojová zástava je jeden z hlavných symbolov vojenského útvaru a vojenského zväzku Ozbrojených síl SR. Slávnostný akt zapožičania bojových zástav vychádza z historických tradícií, ktoré sa viažu na viaceré udalosti, najmä na existenciu a pôsobenie československých légií počas 1. svetovej vojny v Rusku, Taliansku a vo Francúzsku.

Návrh na prepožičanie bojovej zástavy predkladá náčelník Generálneho štábu OS SR generálnemu tajomníkovi služobného úradu Ministerstva obrany SR, ktorý spolu s odporúčaním Rady pre vojenskú symboliku predkladá návrh ministrovi obrany. Ten následne predloží svoj návrh prezidentovi Slovenskej republiky.

Prepožičanie bojových zástav

« späť