Na pôde prešovskej 2.mechanizovanej brigády prijal zástupca veliteľa 2. mechanizovanej brigády plukovník Norbert Hrib, dňa 18. apríla 2018, generálov vo výslužbe.

Cieľom stretnutia bolo oboznámiť zúčastnených so splnením kľúčových úloh výcvikového roka 2017 a predstaviť im hlavné výcvikové úlohy druhej brigády v roku 2018. Neformálne stretnutie ďalej pokračovalo spoločným obedom, na ktorom boli prítomní okrem vzácnej návštevy aj velitelia priamo podriadených práporov a jednotiek 2. mechanizovanej brigády a jednotliví náčelníci odborov, oddelení a skupín veliteľstva brigády.

Návštevy sa zúčastnili členovia Klubu generálov SR generálmajor v. v. Jozef Blizman, brigádny generál v. v. František Bartko.

Na stretnutí boli prítomní aj generálporučík v. v. Jaroslav Vývlek, generálmajor v. v. Ján Čmilanský a generálmajor v. v. Ján Salaganič. 

Prešovská mechanizovaná brigáda privítala generálov vo výslužbe

« späť