Pri príležitosti 25. výročia odchodu ženijného práporu mierových síl OSN (SLOVENGBAT) do misie UNPROFOR v bývalej Juhoslávii sa rozhodla skupina bývalých príslušníkov práporu pod vedením plk. v. v. Ing. Štefana Jangla, PhD. zdokumentovať pre odbornú aj laickú verejnosť činnosť práporu v obidvoch misiách OSN, ktorých sa zúčastnil – UNPROFOR a UNTAES. Po takmer ročnom úsilí uzrela publikácia svetlo sveta, najmä vďaka nasadeniu zostavovateľov publikácie Štefana Jangla, Bernarda Rošteckého a Imricha Szabóa. Svojimi spomienkami do publikácie prispel aj viac ako tucet priamych účastníkov udalostí v bývalej Juhoslávii, ktorí pred dvadsiatimi piatimi rokmi odišli do vojnou zmietanej krajiny v mene nastolenia mieru a pomáhali ľuďom sužovaným vojnovým utrpením v ich najťažších životných chvíľach.

Krst publikácie SLOVENGBAT sa uskutočnil v sobotu 15.9.2018 v Palárikove. Pozvanie na tento slávnostný akt prijali viacerí významní hostia, medzi nimi generálporučík Ing. Peter Vojtek, brigádny generál Ing. Štefan Mečár, generálmajor Ing. Emil Vestenický,  vojenský biskup – ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. František Rábek, šéfredaktor časopisu Obrana PhDr. Pavol Vitko, plukovník Ing. Roland Bartakovics z Generálneho štábu OS SR, vedúci oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov MO SR Ing. Richard Zimányi, člen o. z. Vojenský veterán Bratislava plk. v. v. Ing. Milan SOBEK a ďalší.

Po prečítaní úryvkov z knihy a recenzií bývalého prezidenta SR Rudolfa Šustera a brigádneho generála Doc. Ing. Borisa Ďurkecha, CSc. pokrstili knihu traja zo štyroch veliteľov SLOVENGBAT – prvý veliteľ plukovník Ing. Ľubomír Kolenčík, tretí veliteľ plukovník Ing. Rostislav Šmehlík a posledný veliteľ plukovník Ing. Štefan Jangl, PhD. (v poradí druhý veliteľ SLOVENGBAT plukovník Ing. Daniel Kostra sa nemohol zúčastniť) a spisovateľ Imrich Szabó – posypaním hrsťou zeme, prinesenej z Chorvátska z miest, na ktorých SLOVENGBAT plnil úlohy. Po požehnaní knihy Mons. Rábekom si prítomní uctili prácu autorov prípitkom so želaním úspechu.

Publikáciu vydalo vydavateľstvo Magnet Press a pre záujemcov bude k dispozícii v kníhkupectvách

Prezentácia publikácie SLOVENGBAT

« späť