Dňa 27. januára 2015 prijal predseda Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Peter Pellegrini na námestí Alexandra Dubčeka v Bratislave, v novej budove NR SR delegáciu Klubu generálov Slovenskej republiky v zložení gen. Blanárik, gen. Čombor, gen. Gaplovský, gen. Vido, gen. Zadžora a mjr. Daxner.

V úvode stretnutia oboznámil predseda KG SR gen. Blanárik predsedu parlamentu s poslaním a základnými úlohami klubu. Tajomník KG SR gen. Gaplovský informoval o domácich a zahraničných aktivitách klubu, zložení členskej základne a domácich a zahraničných partneroch nášho občianskeho združenia.  Témami diskusie boli bezpečnostná situácia v Slovenskej republike  a vo svete, niektoré aktivity KG SR a možnosti spolupráce KG SR v oblasti odovzdania skúseností z výstavby a budovania  Armády SR a dnešných OS SR. V rámci prebiehajúcich pietnych aktov v roku 2015 pri príležitosti 70. výročia skončenia 2. svetovej vojny v jednotlivých mestách SR navrhol predseda parlamentu v spolupráci s KG SR a SZPB zorganizovať obnovu, údržbu a úpravu pamätníkov, cintorínov a hrobov, ktoré pripomínajú tieto významné udalosti v dejinách Slovenska. Do  tejto aktivity pod záštitou predsedu NR SR budú zapojené miestne samosprávy a školy, čo prispeje k vzdelávaniu a budovaniu vzťahu dnešnej mládeže k historickým udalostiam SR.

V závere stretnutia odovzdal gen. Blanárik predsedovi NR SR Ing. Pellegrinimu pamätnú plaketu KG SR a publikáciu Generáli.

PRIJATIE U PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SR

« späť