Pietny akt pripomenutia si výročia narodenia nášho velikána bol dňa 21.júla 2022 v jeho rodisku v Košariskách zorganizovaný Ministerstvom obrany SR.

V úvode  moderátor  Miroslav Minár privítal oficiálnych hostí – štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Mariána Majera a Ministerstva kultúry SR Radoslava Kutaša, náčelníka GŠ OS SR generála Daniela Zmeka, generálneho tajomníka MO SR Petra Kozáka, náčelníka Vojenskej kancelárie prezidentky SR genpor. Ing. Vladimíra Šimka, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy regiónu, zástupcov veteránskych a profesijných organizácií, predstaviteľov Spoločnosti  M. R. Štefánika, predstaviteľov cirkví pôsobiacich na Slovensku a všetkých občanov, ktorí si prišli uctiť pamiatku generála Štefánika.    

Početnú verejnosť privítal pred jeho rodným domom, kde sa pred 142 rokmi narodil, starosta obce Košariská Štefan Anton.  Po ňom vystúpil vedúci delegácie MO SR  štátny tajomník MO SR M. Majer, ktorý vo svojom vystúpení pripomenul, že  MO SR a Ozbrojené sily SR si veľmi výrazne uchovávajú pamiatku Štefánika. Je známe, že Štefánikovo meno nesie napr. dopravné krídlo v Kuchyni a po Štefánikovi je pomenovaný aj kemp našej misie na Cypre.

„Aj po 142 rokoch, ktoré uplynuli od jeho narodenia, je nespochybniteľné, že život tohto politika, vedca, diplomata, generála a duchovne bohatého človeka, ostal pre nás trvalou inšpiráciou. Štefánikove úspechy, ktoré prekročili hranice našej domoviny, našej vlasti, sú cenným dedičstvom nielen pre Slovákov, ale aj pre ostatné národy Európy a sveta,“ uviedol štátny tajomník M. Majer. V závere poďakoval  Spoločnosti M. R. Štefánika a ďalším, ktorí prispievajú k uchovaniu pamiatky na Štefánika a šíria jeho odkaz.

Generálny duchový Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR plk. Viktor Sabo povedal, že dnes na tomto mieste, kde pred 142 rokmi zaznel plač malého dieťaťa Milana, spomíname s láskou, úctou, pietou a obdivom na veľkého syna slovenského národa.

V závere pietneho aktu vystúpil predseda Spoločnosti M. R. Štefánika gen. Novotňák, ktorý zvýraznil založenie novej tradície v SMRŠ – Dní Štefánika,  „… s cieľom priblížiť veľkého muža malého Slovenska čo najširšej verejnosti a dostať ho ešte ďalej do povedomia najmä  mladšej generácie. Zvolili sme k tomu i zážitkový program kedy cestou kultúrnych a športových podujatí sa môže naša mládež     dozvedieť niečo viac o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi“. Na záver svojho vystúpenia vyzval  riaditeľa Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Dr. Slavomíra  Michálka, aby otvoril prvý ročník Štefánikových dní.

Po pietnom akte mali účastníci možnosť si prezrieť výstavu v rodnom dome M.R.Š. a zrekonštruovanú administratívnu budovu, ktorá bola dokončená vďaka iniciatíve a podpore našich generálov.

Osláv sa zúčastnilo množstvo občianskych združení, za Klub generálov SR to boli genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič, brig.gen.v.v. Doc. Ing. Boris Ďurkech a za Spoločnosť M. R. Štefánika genmjr.v.v. Ing. Peter Novotňák.

Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21. júla 1880 v Košariskách. Jeho život predčasne vyhasol pri leteckej nehode v nedeľu ráno 4. mája 1919 neďaleko Ivanky pri Dunaji.

« späť