Klub generálov SR v spolupráci so Spoločnosťou M.R.Štefánika iniciovali dotvorenie hrobového miesta na cintoríne Cimitero Comunale Capoluogo v Monsummano Terme v Taliansku, kde je pochovaná snúbenica generála Milana Rastislava Štefánika, markíza Giuliana Benzoni.

Dotvorenie spočíva do hrobového miesta zabudovať bronzovú tabuľu s podobizňou markízy a generála s textom v taliančine a slovenčine, aby návštevníci cintorína či už miestni, alebo z cudziny, predovšetkým zo Slovenska a Čiech sa dozvedeli, aká významná osobnosť tu sníva svoj večný sen.

Stávajúca podoba hrobového miesta vo vzťahu tu pochovanej markízi G. Benzoni je veľmi skromná, málo informatívna a problém je vôbec nájsť samotný hrob. Pre návštevníkov cintorína predovšetkým zo Slovenska a Čiech, nedáva možnosť plnohodnotne vzdať úctu pre dejiny našich štátov tak významnej osobnosti, ako bol generál M.R.Štefánik. Bronzový reliéf bude majákom, ktorý bez problémov bude navigovať

návštevníka a text bude dostatočný k objasneniu vzťahu markízy G. Benzoni s generálom.

Vypracovanie návrhu bronzového reliéfu bol zadaný akademickému sochárovi Petrovi Valachovi. Text na tabuľu navrhol gen. Svetozár Naďovič. Do taliančiny preložil Ing. Ladislav Koudelka DrSc.

Rokovania s rodinou Benzoni a predstaviteľmi mesta Monsummano Terme na dotvorenie hrobového miesta úspešne vykonali v dňoch 27.-28. septembra 2023 genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič, Ing. Branislav Neumair a Mgr. Stanislav Polomský

Slávnostné odhalenie bronzového reliéfu na cintoríne v Monsummano Terme sa navrhuje na deň 24.5.2024, čo je aj pre Talianov významný deň z 1. sv. vojny.

Text na reliéf:

Tu sníva svoj večný sen markíza Giuliana Benzoni,
snúbenica generála Milana Rastislava Štefánika, Slováka
spoluzakladateľa Československa v roku 1918, ktorému
obetavo a účinne pomohla naplniť jeho najväčší životný
cieľ

Qui sta sognando il suo eterno sogno la marchesa
Giuliana Benzoni, fidanzata del generale Milan Rastislav
Štefánik, slovacco, co-fondatore della Cecoslovacchia
nel 1918, che con dedizione ed efficienza lo aiutò nel
raggiungere il obiettivo più grande della sua vita

« späť