PROGRAM

rokovania Rady KG SR v Brunovciach dňa 21.12.2011 o 15.00 hod.

1. Otvorenie rokovania Rady KG SR – predseda

2. Prezentácia účasti – zapisovateľ

3. Vyhodnotenie plnenia úloh z rokovania Rady dňa 15.11.2011/ viď. zápis z rokovania / – predseda

4. Vyhodnotenie ČS KG SR konanej 25.11.2011 v Hlohovci / diskusia, pripomienky ,návrhy, podnety, organizácia a priebeh rokovania – viď. Zápis z rokovania ČS, predseda

5. Rôzne :

–         informácia o registrácii KG SR v Centrálnom registri Notárskej komory na poskytovanie 2% dane z príjmu fyzických osôb – gen. Blanárik, gen. Vido

–         návrhy a podnety členov Rady

–         zabezpečiť dotlač bulletinu KG SR vydaného k 5. výročiu KG SR

–         doriešiť zmenu dopravného značenia pred budovou Posádkového klubu OS SR na Dulovom nám. v Bratislave

–         pozvať gen. Humaja ev. ďalších zaslúžilých členov Klubu na rokovanie Rady dňa 20.11.2011

6. Záver:

–         stanovenie termínu rokovania Rady v januári 2012

–         spoločenské posedenie členov Rady pri príležitosti ukončenia roku 2011

 

V Bratislave 12.12.2011
Predseda
Klubu generálov SR
genmjr.v.v. Ing. František Blanárik

« späť