29. januára 2013 prijal rektor Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika brig. gen. Doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. predstaviteľov Rady Klubu generálov Slovenskej republiky (KG SR) pod vedením predsedu KG SR genmjr. v.v. Ing. Františka Blanárika. Rokovania sa zúčastnilo celkom 15 generálov, vrátane náčelníka Generálneho štábu OS SR genpor. Ing. Petra Vojteka. Po prezentácie AOS bola hlavnou témou rokovania možnosť zapojenia generality SR do vyučovacieho procesu AOS. V ďalšej časti hlavný lekár OS SR plk. MUDr. Vladimír Lengvarský predstavil navrhované zmeny, týkajúce sa vojenského zdravotníctva. V závere rokovania genmjr. Blanárik poďakoval rektorovi AOS za organizačné zabezpečenie rokovania v priestoroch AOS, odovzdal mu publikáciu „Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2012“ a vyjadril presvedčenie, že spolupráca AOS s KG SR bude prínosom pre vzdelávací proces v rezorte ozbrojených síl SR.

Rokovanie Rady KG SR na pôde AOS v L. Mikuláši

« späť