V pondelok 4. marca 2020 o 10.00 hod. sa zišli členovia Rady KG SR na svojom zasadnutí v priestoroch Posádkového klubu Bratislava.

Rokovania Rady sa zúčastnili predseda KG SR generálmajor v.v. František Blanárik, podpredseda KG SR generálporučík v.v. Peter Vojtek, tajomník KG SR generál v.v. Tibor Gaplovský, členovia Rady generál Stanislav Jankovič, generál Alexander Novotný, generálporučík v.v. Pavel Honzek, asistent KG SR major Daniel Brodzianský a odchádzajúci asistent pplk. v.z. Igor Daxner.

Na programe rokovania bolo vyhodnotenie splnenia úloh za január a február, prerokovanie úloh na najbližšie obdobie, prerokovanie organizačného a personálneho zabezpečenia odovzdania certifikátu o udelení čestného členstva KG SR in memoriam arm. gen. Martinovi Dzúrovi v Liptovskom Mikuláši, prerokovanie organizačného a personálneho zabezpečenia účasti delegácie KG SR v Moskve pri príležitosti osláv 75. výročia víťazstva nad fašizmom, odsúhlasenie návrhu darovacej zmluvy medzi KG SR a Agentúrou správy majetku štátu a odsúhlasenie návrhu listu ministrovi obrany SR s návrhom na udelenie vyznamenania in memoriam p. Martinovi Múranicovi.

Na záver rokovania poďakoval predseda KG SR generálmajor František Blanárik podplukovníkovi Igorovi Daxnerovi za vykonanú prácu v prospech Klubu a odovzdal mu vyznamenanie Klubu generálov SR.

Pamätnú medailu generála Jána Goliána I. stupňa – zlatá

« späť