V priestoroch kasární pri železničnej stanici v Trenčíne sa 7. júla 2020 uskutočnil slávnostný nástup pri príležitosti rozlúčky s veliteľom Pozemných síl Ozbrojených síl SR genmjr. Jindřichom Jochom, ktorý po 38 rokoch v službe vlasti ukončil profesionálnu kariéru v Ozbrojených silách SR. Za odvedenú prácu a rozvoj pozemných síl mu prišli poďakovať aj minister obrany Jaroslav Naď, štátny tajomník Marian Majer a náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko. Z funkcie odchádza k 9. júlu 2020. Slávnostného nástupu sa zúčastnili bývalí náčelníci GŠ OS SR, bývalí velitelia pozemných síl, generáli, primátor mesta Trenčín Richard Rybníček, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a celý rad ďalších hostí.

Oddanosť svojmu povolaniu, ale predovšetkým skúsenosti, ktoré genmjr. Jindřich Joch získal počas svojej bohatej profesionálnej kariéry, zúročil ako veliteľ pozemných síl, čím sa nepochybne pričinil o rozvoj a napredovanie Ozbrojených síl SR. Vychoval generáciu zodpovedných vojakov a vojačiek, ktorí si uvedomujú dôležitosť služby vlasti,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď. Pri príležitosti ukončenia jeho pôsobenia mu zároveň poďakoval za kvalitné dlhoročné plnenie úloh a zaželal mu tiež veľa zdravia a síl pri zaslúženom oddychu na dôchodku.

Na jednej strane je mi úprimne ľúto, že takto skúsený generál opúšťa naše rady, no na strane druhej je to však prirodzený proces obmeny veliteľského zboru. Pevne verím, že pozemné sily budú pod novým velením pokračovať v nastúpenom trende a budú tak naďalej plniť stanovené úlohy so cťou,“ uviedol náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Daniel Zmeko.

Genmjr. Jindřich Joch nosil uniformu od svojich 15. rokov. Študoval začal na Vojenskom gymnáziu SNP v Banskej Bystrici, ktoré absolvoval roku 1982. Rozhodol sa byť tankistom a preto nastúpil na Vysokú vojenskú školu pozemného vojska vo Vyškove. Bol veliteľom tankovej roty v Strašiciach v Českej republike, v roku 1991 premiestnený na Slovensko a neskôr sa stal veliteľom 2. tankového práporu v Kežmarku. V roku 2001 bol premiestnený na Generálny štáb OS SR do Bratislavy a tu pôsobil vo viacerých funkciách, napríklad aj ako veliteľ Strategického centra krízového manažmentu, náčelník Štábu pre operácie Generálneho štábu OS SR a tiež vo funkcii 2. zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR. Do prvej generálskej hodnosti – brigádneho generála bol menovaný prezidentom republiky 1.novembra 2010. Veliteľom Pozemných síl Ozbrojených síl SR bol od 1. apríla 2017.

Počas svojej kariéry absolvoval genmjr. Jindřich Joch viacero kurzov, získal celý rad ocenení a vyznamenaní, napríklad medaily: Za službu v mierových pozorovateľských misiách III. stupňa, Za vernosť ozbrojeným silám I. stupňa, Za službu v NATO v operáciách ISAF, Vojenskej polície II. Stupňa, Pochvalnú medailu štátu Indiana za výnimočne záslužnú službu a tiež Medailu za humanitárnu pomoc.

Generálmajor Jindřich Joch bol známy svojim pozitívnym prístupom a vzťahom k podriadeným. Je členom Klubu generálov SR a my dúfame, že sa s ním budeme často stretávať. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj ďalší naši členovia: veliteľ Vzdušných síl OS SR genmjr. Ing. Ľubomír Svoboda a generáli: František Blanárik, Peter Vojtek a Milan Maxim.

Pán generál, želáme Vám pevné zdravie a veľa spokojných rokov so svojou rodinou. Ďakujeme za dlhoročnú vynikajúcu službu vlasti!

« späť