Dňa 16.5.2023 sa AVOZ SR rozšíril, zástupci 11. združení podpísali v priestoroch Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovo branných aktivít v Bratislave spoločné Memorandum o vzájomnej spolupráci. Signatármi memoranda boli:

1. Zväz vojakov Slovenskej republiky

2. Klub generálov Slovenskej republiky

3. UN Veteran SLOVAKIA

4. Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky

5. Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovo branných aktivít

6. Slovenský letecký zväz generála Dr. M. R. Štefánika

7. Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika

8. Združenie klubov vojenskej histórie Slovenska

9. Klub vojenskej histórie – GABRIŠ

10. Slovenský klub 1. prieskumného práporu (SK1.pspr)

11. Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave (Cech) – Pridružený člen

Úsilie na spájanie združení, ktoré spolupracujú s rezortom obrany, pokročilo tak do ďalšej etapy. Dňa 2. februára 2023 vznikla zo združenia OZ7+ tzv. Asociácia vojenských občianskych združení Slovenskej republiky (AVOZ SR), ktorá je voľným, neregistrovaným záujmovým združením občianskych združení, záujmových združení právnických osôb a ďalších organizovaných subjektov s profesijným vzťahom k obrane Slovenskej republiky, k rezortu obrany SR a Ozbrojeným silám SR. Jedným z hlavných cieľom AVOZ-u bolo spájať a rozšíriť tak počet spolupracujúcich združení.

V zakladajúcom Memorande o vzájomnej spolupráci sa okrem iného uvádza, že v rámci spolupráce sa signatári zaväzujú presadzovať a obhajovať záujmy, práva, a sociálne istoty vojenskej komunity v Slovenskej republike, ale aj udržiavať vojenské tradície a zachovávať vojenskú históriu Slovenska, ako súčasť nášho kultúrneho dedičstva. Do pojmu vojenská komunita sú zahrnuté všetky kategórie vojakov, poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, vojnových veteránov, vojakov vo výslužbe, vojakov v zálohe, profesionálnych vojakov ale i sympatizantov, ktorí neboli a nie sú v štátnej službe profesionálneho vojaka, ale sú členmi signatárskych občianskych združení ako aj záujmových združení právnických osôb.

O memorande boli písomne informaní minister obrany SR, riaditeľka Kancelárie MO SR, Generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR, vojenský ombudsman a náčelník GŠ OS SR.

« späť