19. novembra 2014 členovia RSk Sever pripravili pre generála Dunčka malé prekvapenie k jeho nastávajúcim narodeninám. Vzhľadom k tomu, že dátum generálových narodenia je 15. novembra a v tento deň prebiehala členská schôdza v Žiline, rozhodli sa kolegovia pripraviť mu neočakávanú oslavu jeho narodenín. V spolupráci generála Humeného a syna generála Dunčka pod zámienkou: „Vyhodnotenie členskej schôdze v Žiline“, sa všetci stretli v priestoroch KG SR – RSk Sever v Dome armády v Trenčíne.

Stretnutia sa zúčastnili: vedúci RSk Sever generál Marián Mikluš, generál Dušan Humený, generál Pavel Honzek, generál Hrebík, generál Tvaroška a samozrejme nič netušiaci oslávenec generál Jozef Dunčko.

Po úvodnom slove vedúceho RSk Sever – generála Mikluša zablahoželali všetci prítomní veľa zdravia a šťastia generálovi Jozefovi Dunčkovi.

Vzhľadom k tomu, že generál Dunčko sa nemôže zúčastňovať našich členských schôdzi kvôli svojmu zdravotnému stavu, sa rozhovory viedli v duchu priebehu ČS v Žiline.

Generál Dunčko v závere poďakoval všetkým prítomným za veľmi nečakané a príjemné prekvapenie.

RSk KG Sever oslavovala 81. narodeniny generála Jozefa Dunčka

« späť