3. októbra 2019 sa v Ruskom stredisku vedy a kultúry v Prahe uskutočnil seminár organizovaný českými vojenskými klubmi a stavovskými organizáciami (Klub veliteľov divízii a brigád, Rada veteránov ozbrojených síl bezpečnostných zborov Českej republiky,  Klubu absolventov MGIMO, Spoločnosti LUDVÍKA SVOBODY, Československá obec legionárska, Klub Rusko)  pri príležitosti 75. výročia Karpatsko – Dukelskej operácie pod názvom DUKLA 1944 – symbol statočnosti národov v bojoch za slobodu na nezávislosť Československa (s podtitulkom) – Pravda o Dukle

Jeho cieľom bolo reagovať na stále sa množiace snahy „novodobých historikov“ v Českej republike o skresľovanie významu tejto operácie, prekrúcaním historických faktov, spochybňovaním prijatých rozhodnutí a dosiahnutých výsledkov aj priamym obviňovaním ľudí – priamych účastníkov, ktorí tu bojovali, obetovali svoje zdravie aj životy.

Seminár otvoril  hlavný organizátor seminára aj následného slávnostného koncertu a spoločenského stretnutia Plk. Gšt. v.v. Ing. Zdeněk  Zbytek. Účastníkov seminára pozdravil aj veľvyslanec Ruskej federácie v Českej republike Alexandr  Zmejevskij

Hlavný príspevok  predniesol historik plk. v.v. Doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc. – vedecký pracovník Vojenského historického ústavu v Bratislave.

 Na konkrétnych historických faktoch, potvrdených reálnymi dokumentami nie len z archívov Českej a Slovenskej republiky, ale aj nedávno sprístupnenými materiálmi z Ruských archívov (2018) ukázal, kam až dokážu ísť „novodobí historici“  pre ktorých je nimi vykladaná história prostriedkom demagógie, ktorou sa snažia manipulovať predovšetkým s mladou generáciou.

Celý príspevok bude k dispozícii na stránke KG SR v časti publikácie.

Na seminári sa za Klub generálov SR zúčastnili genmjr. V.v. Ing. Svetozár Naďovič, genmjr. V.v. Ing. Marián Horský a brig.gen. v.v. doc. Ing. František Bartko CSc. 

Seminár o Dukle v Prahe

« späť