Evanjelický chrám v Trenčianskych Stankovciach bol 8. mája 2015, na 70. výročie skončenia 2. svetovej vojny v Európe, naplnený do posledného miesta.

Množstvo hostí z radov príslušníkov ozbrojených zložiek prišli na ďakovné služby Božie sviatočne naladení, aby piesňami i hudbou ďakovali Pánu Bohu za dar víťazstva nad nacistickou porobou a fašizmom v Európe. Výnimočnosť služieb Božích podčiarkla aj prítomnosť čestnej stráže OS SR, generálov a vysokých dôstojníkov z radov bývalých i súčasných príslušníkov Ozbrojených síl a ozbrojených zborov (OS a OZ SR), ako aj účasť člena vojenského diplomatického zboru Ruskej federácie. 

Za Klub generálov sa služieb Božích zúčastnili generáli Pavel Macko, Svetozár Naďovič a Ján Ďurove.

Na programe slávnostných služieb Božích, ktoré z poverenia Predsedníctva ECAV na Slovensku pripravil miestny cirkevný zbor pod vedením svojej farárky Jarmily Petrulovej a riaditeľa Úradu EPS MV SR pplk. Milana Petrulu, sa podieľala aj Ekumenická pastoračná služba (EPS) v OS a OZ SR prostredníctvom generálneho duchovného OS a OZ SR plk. Mariana Bodolló, duchovných EPS i účasťou ostatných predstaviteľov Ústredia EPS.

Zhromaždeniu sa prihovoril aj 2. zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálmajor Ing. Pavel Macko. 

Slávnostné služby Božie pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v Trenčianskych Stankovciach

« späť