Po štyroch rokoch, 4. mája 2018, bolo nádvorie Kutuzovových kasární v Bratislave opäť svedkom výmeny na pozícii náčelníka Generálneho štábu OS SR. Dnes predpoludním za účasti pozvaných hostí, zástupcov jednotiek, útvarov a zväzkov ozbrojených síl, ministerstva obrany, prevzal z rúk odchádzajúceho generála Milana Maxima, velenie novovymenovaný náčelník generálmajor Daniel Zmeko.

Pán generál, nastupujete v neľahkej dobe,“ uviedol vo svojom príhovore počas ceremónie minister obrany Peter Gajdoš. Zároveň poďakoval odchádzajúcemu generálovi Maximovi a pripomenul, že aj napriek tomu že nie vždy sa ich názory zhodli, spolu pracovali na zvyšovaní úrovne ozbrojených síl, za čo mu vyslovil poďakovanie. 

Urobím všetko preto, aby všetky pridelené zdroje boli precízne a efektívne rozdelené na zlepšenie podmienok plnenia úloh ozbrojených síl a zlepšenia kvality života vojakov, pretože nová technika bez vojakov ako aj vojaci bez techniky nemôžu splniť úlohu danú zákonom,“ povedal po prevzatí funkcie generálmajor Zmeko prítomným vojakom a zamestnancom. Zároveň pripomenul, že jeho prioritou bude najmä harmonizácia prebiehajúcich procesov, tak aby šla ruku v ruke modernizácia so starostlivosťou o personál.

Odchádzajúci generál Maxim vo svojich slovách vyzval príslušníkov ozbrojených síl aby naďalej zodpovedne plnili svoje úlohy a vytvorili jeho nástupcovi rovnaké podmienky, aby aj on mohol so cťou plniť úlohy vyplývajúce zo zodpovednej funkcie náčelníka Generálneho štábu OS SR.

Generálmajor Daniel Zmeko sa po symbolickom prevzatí funkcie stáva náčelníkom generálneho štábu 7. mája 2018 a rovnakým dátumom je aj povýšený do vojenskej hodnosti generálporučík.

Slávnostného aktu sa zúčastnili aj členovia Klubu generálov SR:

generálmajor v.v. Ing. František Blanárik – predseda KG SR, generálmajor v.v. Ing. Peter Vojtek – podpredseda KG SR, generál Tibor Gaplovský – tajomník KG SR, generálporučík v.v. Pavel Honzek, generálmajor v.v. Ján Pančík, generálmajor v.v. Svetozár Naďovič, generálmajor Jindřich Joch – veliteľ PS OS SR, brigádny generál Juraj Krištofovič – ZV PS OS SR, generálmajor Ľubomír Svoboda, generálmajor Ondřej Novosad, generálmajor Daniel Zmeko, generál Milan Maxim, brigádny generál Vladimír Kubáň.

Slávnostný ceremoniál výmeny na pozícii najvyššieho generála

« späť