Dňa 25. novembra 2022 sa v areáli vojenského vrtuľníkového letiska Prešov konal slávnostný nástup pri príležitosti 30. výročia vzniku vrtuľníkového útvaru.

Slávnostného aktu sa zúčastnili predstavitelia miestnej štátnej správy a samosprávy, zástupcovia Zväzu vojakov SR, ďalších občianskych združení a okrem aktívnych generálov OS SR sa zúčastnili i členovia KG SR: brig.gen.v.v. doc. Ing. František Bartko, CSc., genmjr.v.v. Ing. Miroslav Kováč a genmjr.v.v. Ing. Ján Čmilanský.

Z histórie a poslania útvaru:

Na letisku Prešov dňa 23. 11. 1992 rozhodnutím rady obrany ČSFR vznikli 4. letecká základňa a 4. vrtuľníkový pluk.

Úlohou 4. leteckej základne bolo vytvoriť podmienky pre letovú činnosť 4. vrtuľníkového pluku tak, aby letové akcie boli realizované od začiatku roka 1993.

K 30.11.1993 bol 4. vrtuľníkový pluk transformovaný do 4. leteckej základne. Od toho času letecká základňa prešla viacerými reorganizačnými zmenami, počas ktorých bola premenovaná na 34. leteckú základňu, neskôr na 3. leteckú základňu. Jedným z najvýznamnejších dní v histórii leteckej základne bol 31. október 2003, keď Prezident SR udelil leteckej základni čestný názov

„Letecká základňa generálplukovníka Jána Ambruša“.

Generálplukovník Ján Ambruš, bol veliteľom 312. československej perute Royal Air Force vo Veľkej Británii. Patrí k velikánom slovenských vojenských dejín, ako slávny letec a akrobat, ktorý bol vyznamenaný Radom Britského impéria – The Order of the British Empire. 

V roku 2004 sa letecká základňa  transformovala na Vrtulníkové letecké krídlo, neskôr v roku 2009 na Vrtuľníkové krídlo a vo finále 1. novembra 2021 na 51. krídlo Prešov generálplukovníka Jána Ambruša.

Rozkazom prezidenta SR č. 4/2019 zo dňa 19.2.2019, prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska,  zapožičal dňa 23.5.2019 Bojovú zástavu 51. krídlu PREŠOV.

Významným okamihom 51. krídla bol príchod nových vrtuľníkov UH – 60 M v rokoch 2018, 2019 a 2020, ktoré boli slávnostne odovzdané a postupne zavádzané do prevádzky.

HLAVNÉ ÚLOHY 51.krídla Prešov

Hlavným poslaním 51. krídla Prešov je dosiahnutie a udržiavanie spôsobilostí pre plnenie operačných úloh s dôrazom na:

 • dosiahnutie a udržanie požiadaviek, stanovených v národných cieľoch, pre pôsobenie v operáciách pod velením NATO a EU,
 • zabezpečenie úloh pohotovostného systému VzS OS SR ,
 • plnenie úloh leteckej pátracej a záchrannej služby a pozemnej pátracej a záchrannej služby , výcvik v rámci Integrovaného záchranného systému s dôrazom na činnosť pri priemyselných haváriách a živelných pohromách (vyhľadávanie, hasenie, vyslobodzovanie a preprava ranených);
 • nevyhnutnou súčasťou každodenného života krídla je letecká preprava osôb, materiálu a výzbroje,
 • vykonávanie vizuálneho a  optoelektronického vzdušného prieskumu k získavaniu informácií zo záujmového priestoru, pre podporu spravodajského systému OS SR.

Zapojenie vrtuľníkov 51.krídla Prešov v rámci krízového manažmentu a záchranných akcií

 • roku1995 – zásah pri havárii v USS Košice,
 • v rokoch 1997, 1998, 2004, 2006, 2010 – vrtuľníky zasahovali pri povodniach v okolí vodných tokov na min. 11 rôznych miestach,
 • počas snehových kalamít v rokoch 1998, 1999, 2013 bolo nasadenie leteckej základne samozrejmosťou a život zachraňujúcim rozhodnutím.
 • život zachraňujúce zásahy pri lesných požiarov od roku 2002 až do leta 2022 na viac ako 20-tich rôznych miestach, naposledy to boli zásahy v MALEJ LODINE dokonca aj v SLOVINSKU a u našich susedov v NÁRODNOM PARKU ČESKÉ ŠVAJČIARSKO.

Účasť na domácich a zahraničných cvičeniach:

RAMSTEIN ROVER, JACKAL STONE, CAPABLE LOGISTICIAN, AMPLE STRIKE, SLOVAK and COMBAT ENDEAVOR , SLOVAK SHIELD, a TATRAFREEDOM.

Účasť zahraničných mierových misiách:

 • 2003 SFOR v Bosne a Hercegovine
 • 2007-2008 KFRO v Kosove
 • 2009, EUFOR – Operácia ALTHEA v Bosne a Hercegovine
 • participácia personálu vrtuľníkového krídla v misiách na Cypre, v Afganistane (AAT), Bosne a Hercegovine (EUFOR HQ), v Kosove, EUMM Gruzínsko, Golanské výšiny, Irak, Eritrea .

« späť