Vo štvrtok 30. októbra v dopoludňajších hodinách sa v posádkovom klube v Trenčíne uskutočnilo slávnostne zhromaždenie pri príležitosti skončenia činnosti Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR.

Na pozvanie veliteľa Síl výcviku a podpory plukovníka gšt. Martina Stoklasu sa zhromaždenia zúčastnila delegácia Klubu generálov SR v zložení:

·       generálmajor v.v. Ing. Marián Mikluš – vedúci RSK Sever,

·       generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek,

·       generálmajor v.v. Ing. Gašpar Hozman

·       generálmajor v.v. Ing. Dušan Humený.

Pozvanie na slávnostné zhromaždenie prijal prvý veliteľ síl výcviku a podpory a v súčasnosti náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Milan Maxim, bývalý veliteľ SVaP generálmajor v.v. Miroslav Kováč, veliteľ pozemných síl brigádny generál Ondřej Novosad, náčelník štábu strategického plánovania GŠ OS SR brigádny generál Ivan Hirka, hlavný poddôstojník OS SR  štábny nadrotmajster Vladimír Beluš, primátor mesta Trenčín pán Rybníček, ako i zástupcovia ďalších spoločenských organizácii, úzko spolupracujúcich s OS SR.

V úvode slávnostného zhromaždenia veliteľ síl výcviku a podpory OS SR  plukovník  Martin Stoklasa vo svojom príhovore zhrnul dvanásť ročnú existenciu  Síl výcviku a podpory v štruktúrach OS SR. Vyjadril poďakovanie za prejavenú podporu silám výcviku a podpory počas dvanásťročnej existencie v štruktúrach OS SR.

Ďalej sa zúčastneným prihovoril i bývalý veliteľ SVaP generálmajor v.v. Miroslav Kováč, ktorý SVaP velil v rokoch 2007 až 2010.

Náčelník Generálneho štábu OS SR generál poručík Maxim, ako jeden zo zakladateľov a zároveň i prvý veliteľ síl výcviku a podpory vo svojom príhovore spomenul začiatky činnosti veliteľstva, úlohy plnené počas jeho pôsobenia na pozícii veliteľa SVaP v rokoch 2002 až 2004.

Z poverenia Rady KG SR vedúci RSk Sever generálmajor v.v. Ing. Marián Mikluš pri príležitosti ukončenia činnosti veliteľstva Síl výcviku a podpory odovzdal veliteľovi Síl výcviku a podpory plukovníkovi gšt. Ing. Martinovi Stoklasovi Pamätnú medailu generála Jána Goliána II. stupňa za aktívnu spoluprácu s Klubom generálov Slovenskej republiky.

Po skončení oficiálnej časti slávnostného zhromaždenia bol pre zhromaždených pripravený show-program príslušníkov Čestnej stráže Ozbrojených síl SR a koncert vojenskej hudby Ozbrojených síl SR  pred budovou posádkového klubu.

Na základe 54. doplnku k Nariadeniu NGŠ OS SR na vykonanie organizačných zmien v Ozbrojených silách SR Veliteľstvo síl výcviku a podpory  OS SR dňom 30. novembra 2014 ukončí svoju činnosť v štruktúrach OS SR.

Slávnostný nástup pri príležitosti ukončenia činnosti Veliteľstva síl výcviku a podpory v Trenčíne.

« späť