Na pozvanie veliteľa Pozemných síl OS SR brigádneho generála Ondřeja Novosada sa členovia KG SR zúčastnili slávnostného nástupu podriadených jednotiek Pozemných síl OS SR, krotí sa uskutočnil 30. októbra 2014 v odpoludňajších hodinách v Trenčíne v kasárňach SNP pod hradom.

Za Klub generálov SR sa slávnostného nástupu zúčastnili generálmajor v.v. Ing. František Blanárik – predseda KG SR, generálmajor v.v. Ing. Marián Mikluš – vedúci RSk Sever, generálmajor v.v. Ing. Dušan Humený, generálmajor v.v. Ing. Gašpar Hozman a generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek.

Presne o 13.00 hod prevzal hlásenie od zástupcu veliteľa pozemných síl OS SR brigádneho generála Ing. Juraja Krištofoviča náčelník generálneho štábu OS SR generálporučík Ing. Milan Maxim v sprievode veliteľa pozemných síl OS SR brigádneho generála Ondřeja Novosada o nastúpení jednotiek pozemných síl pri príležitosti vytvorenia pozemných síl v novej organizačnej štruktúre.

Na nástupisku boli zastúpené všetky útvary pozemných síl a ich bojové zástavy.

V úvode slávnostného nástupu vystúpil so svojím príhovorom náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Milan Maxim:

„V tomto roku ste začali niesť zodpovednosť za individuálny výcvik jednotlivcov. Na vaše bedrá je položená aj úloha bojového zabezpečenia jednotiek počas ich nasadenia. Verím, že aj tejto úlohy sa zhostíte so cťou v súlade s tradíciami pozemných síl“, zdôraznil vo svojom príhovore generálporučík Maxim.

Po prečítaní 54. doplnku k Nariadeniu NGŠ OS SR na vykonanie organizačných zmien v OS SR sa príslušníkom pozemných síl prihovoril brigádny generál Ondřej Novosad.

„Pozemné sily k 1.11. tohto roku prejdú reorganizačnými zmenami, ktoré ich posilnia, vytvoria predpoklady na zvýšenie úrovne napĺňania nášho poslania a vytvoria nové a chýbajúce spôsobilosti ozbrojených síl SR“, povedal brigádny generál Novosad.

Slávnostný nástup ukončil slávnostný pochod príslušníkov pozemných síl, pod velením zástupcu veliteľa pozemných síl pre podporu brigádneho generála Juraja Krištofoviča.

Slávnostný nástup pri príležitosti vytvorenia pozemných síl OS SR v novej organizačnej štruktúre – Trenčín

« späť