Informácia pre záujemcov o hypotekárne úvery,

Klub generálov SR v súlade so svojimi stanovami v snahe napomôcť riešeniu sociálnych problémov členov KG,  zamestnancov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky a ďalších ozbrojených zložiek uzatvoril dohodu s Hypotekárnym centrom o maximálnej  informovanosti a pomoci záujemcom o hypotekárne úvery. Dohoda bola uzatvorená za cieľom ušetriť Váš čas, energiu a v neposlednom rade aj finančné prostriedky.

V prípade Vášho záujmu  Vám Hypotekárne centrum bezplatne a vo veľmi krátkom čase  (spravidla do 24 hod.) vypracuje ponuky všetkých bánk poskytujúcich hypotekárne úvery, vrátane všetkých podmienok spojených s čerpaním a splácaním úveru, pomoc pri kompletizovaní dokladov potrebných k podaniu žiadosti o úver a v prípade potvrdenia záujmu zabezpečí prípravu úverovej zmluvy s Vami vybranou bankou na podpis. V prípade záujmu Vám tiež poskytne bezplatnú konzultačnú činnosť a kompletný servis aj pri splácaní, respektíve pri blížiacom sa konci fixácie úrokovej sadzby. Hypotekárne centrum Vám taktiež poskytne informácie, ako vyjednávať s bankou ohľadom úrokov.

V prípade Vášho záujmu o uvedené služby, kontaktujte Hypotekárne centrum na tel.: 02/32111333,   0948234110, prípadne na to určených Vašich spolupracovníkov,  alebo kontaktujte Klub generálov SR na e-mailovej adrese  klub.generalov@mail.telekom.sk . Pri kontakte sa odvolajte na uvedenú dohodu.

« späť