Dňa 16. decembra 2022 počas slávnostného ceremoniálu v historickej budove Spoločného operačného veliteľstva OS SR v Banskej Bystrici odovzdal velenie SOV genmjr. Ing. Ondřej Novosad, PhD. svojmu nástupcovi brig.gen. Ing. Martinovi Michalkovi.

Náčelník Generálneho štábu OS SR generál Zmeko poďakoval generálmajorovi Novosadovi a vyzdvihol jeho osobný príspevok k budovaniu ozbrojených síl na rôznych funkciách. Osobitne ocenil úspešný štart Spoločného operačného veliteľstva v Banskej Bystrici, ako elementu vo veliteľskej štruktúre ozbrojených síl, ktorej úlohou je komplexne plánovať a riadiť spoločné operácie pri obrane SR a pri riešení krízových situácií nevojenského charakteru a to samostatne alebo v koalícii s podporou vyčleneného úsilia ďalších zložiek.

Generál Novosad vo svojom príhovore uviedol: „Ďakujem za dôveru, ktorá mi bola preukazovaná, vždy som si ju veľmi vážil. Pomáhala mi prekonávať ťažké chvíle, ktoré služba vlasti so sebou prináša.“

Ako podotkol generálny tajomník Služobného úradu MO SR Peter Kozák, Spoločné operačné veliteľstvo sídli v Banskej Bystrici v budove, ktorá sa priamo viaže k udalostiam Slovenského národného povstania. „To je odkaz, ktorý zaväzuje, zvlášť v dobe, v akej žijeme dnes, kedy mier a pokoj nie je samozrejmosťou, kedy sa náš sused – Ukrajina bráni pred vzdušnými útokmi. Pánovi preberajúcemu veliteľovi prajem veľa zdaru a síl pri plnení úloh, ktoré ho v tejto funkcii čakajú,“ adresoval novému veliteľovi SOV brigádnemu generálovi Martinovi Michalkovi spolu s uistením o podpore a ďalšej spolupráci.

Generálmajor Novosad odchádza do výsluhového dôchodku po viac ako 42 rokoch v uniforme. Stál pri zrode jednej z najmladších zložiek ozbrojených síl, no pôsobil aj v spojeneckých vojenských štruktúrach, v pozícii veliteľa pozemných síl a mimo iného bol aj veliteľom slovenského kontingentu v operácii v Iraku.

Úlohou SOV je komplexne plánovať a riadiť spoločné operácie pri obrane SR a pri riešení krízových situácií nevojenského charakteru v spolupráci z vyčlenenými zložkami.

Na osobné pozvanie generála Novosada sa tejto významnej udalosti zúčastnilo množstvo členov KG SR, v aktívnej službe: brig.gen. Ing. Róbert Kleštinec, brig.gen. Ing. Tibor Králik, M.Sc., brig.gen. Ing. Martin Stoklasa, a bývalých kolegov dnes vo výslužbe: genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, genmjr.v.v. Ing. Juraj Baránek, genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič, genmjr.v.v. Ing. Jozef Dunaj, brig.gen.v.v. Ing. Stanislav Petrenec, brig.gen.v.v. Ing. Štefan Mečár, brig,gen.v.v. doc. Ing. František Bartko, CSc.

Pán generálmajor Novosad, ďakujeme za výnimočnú službu,
novému veliteľovi brigádnemu generálovi Michalkovi
prajeme veľa úspechov!

« späť