Jazda RFFH pokračovala zo Serede už tradične do Bošáci, kde si spolu s účastníkmi Laugarícia uctievame významného rodáka obce, gen. Štefana Jurecha a jeho syna pplk.v.v. Ing. Marcela Jurecha.

Klub generálov SR, motoklub Despatch Riders LE MC Slovak Republic a obyvatelia obce sa podvečer zhromaždili pred obecným úradom, kde sa nachádzajú pamätné tabule padlých rodákov a tiež pamätná tabuľa gen. Štefana Jurecha, ktorý sa tu narodil 9.6.1898, teda pred 125 rokmi. Po položení vencov a príhovoroch sme sa presunuli na námestie k buste gen. Jurecha, kde sme za KG SR položili v tichej pietnej spomienke veniec. Mali sme šťastie, podujatia sa zúčastnila i Marianna, manželka pplk.v.v. Jurecha.

Na pozvanie starostu obce Bc. Jozefa Mihala sme sa odobrali na malé pohostenie na obecnom úrade, kde sme s našimi priateľmi strávili príjemné chvíle.

Po ukončení stretnutia sme sa odobrali na miestny cintorín, kde sme zapálením sviečky vzdali česť nášmu priateľovi pplk.v.v. Ing. Marcelovi Jurechovi…

Cesta ďalej pokračovala smer ubytovanie a potom Laugarício. Podujatia v Bošáci sa za KG SR zúčastnili genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek, genmjr.v.v. Ing. Svetozár Naďovič a genmjr.v.v. Ing. Juraj Baránek.

« späť