Dňa 2.mája 2019 sa pred budovou Matice slovenskej v Komárne pri soche generála M.R. Štefánika konala pietna spomienka pri príležitosti 100 rokov od jeho tragickej smrti. Pietnu spomienku organizoval riaditeľ Domu MS v Komárne Jozef Černek v spolupráci s predsedom miestnej organizácie SZPB Pavlom Tauskom. Dôstojný rámec podujatia zabezpečili vojaci 13.mpr Levice a veliteľ Pozemných síl OS SR genmjr.Ing. Jindřich Joch. Po položení vencov k pamätníku odznel krátky životopis M.R.Štefánika a následne genmjr. Joch v prejave zdôraznil jeho zásluhy pri vzniku Československých légií a pri samotnom vzniku Československa. Súčasťou pietneho aktu bolo i vystúpenie folklórnej skupiny. Podujatia sa zúčastnil vysoký počet obyvateľov a mladých ľudí z mesta. Za KG SR sa zúčastnil genpor.v.v.Ing. Peter Vojtek 

Komárno

« späť