24. septembra 2015 sa Námestie slobody v Revúcej pri buste armádneho generála Rudolfa Viesta zaplnilo občanmi mesta a pozvanými hosťami, medzi ktorými nechýbali ani predstavitelia štátnych a miestnych orgánov.

Hosťami spomienkovej akcie boli aj členovia Klubu generálov SR generál František Blanárik, generál Marián Horský, generál Ján Ďurove, generál Peter Vojtek a major Igor Daxner.

Armádny generál Rudolf Viest sa narodil 24. septembra 1890 v Revúcej.

Generál Rudolf Viest vyštudoval Vyššiu priemyselnú školu v Budapešti a po krátkom zamestnaní bol ako dobrovoľník povolaný 1. októbra 1911 do jednoročnej vojenskej služby, ktorú si odslúžil u 7. pešieho pluku v Štajerskom Hradci.

Dňa 1. augusta 1914, po vyhlásení všeobecnej mobilizácie, nastúpil na výkon vojenskej služby u 5. pešieho pluku a ako veliteľ čaty odišiel s ním na front. Dňa 24. novembra 1914 bol ako vojak rakúsko-uhorskej armády zajatý v Krakove a v auguste 1915 sa ihneď po zotavení prihlásil do srbskej armády bojovať na front.

Dňa 1. januára 1921 bol prijatý do československej armády ako dôstojník z povolania. V armáde pôsobil ako dôstojník a neskôr zastával v generálnom štábe významné funkcie.

Neskôr bol menovaný do funkcie generálneho inšpektora slovenskej armády priamo na MNO. Hneď po rozbití Československej republiky sa pripravoval na odchod do zahraničia, kde sa hodlal aktívne zapojiť do odboja. Koncom augusta 1939 odišiel na služobnú cestu do Maďarska, z ktorej sa už nevrátil a cez Juhosláviu sa dostal do Francúzska.

Neskôr, hoci ho Vojenský súd v Bratislave odsúdil na trest smrti za dezerciu, podieľal sa osobne na formovaní čs. vojenských jednotiek vo Francúzsku.

Generál Rudolf Viest sa podieľal na organizovaní jednotiek vo Veľkej Británii.

Začiatok Slovenského národného povstania ho zastihol v Moskve, kam v druhej polovici augusta 1944 odletel z Londýna s československou vládnou delegáciou. Po utvorení 1. československej armády na Slovensku bol na základe rozhodnutia prezidenta Beneša a na návrh ministra národnej obrany zo 6.septembra 1944 menovaný za jej veliteľa.

Po obsadení Banskej Bystrice nemeckými jednotkami 27. októbra 1944 sa povstalecké velenie stiahlo na Donovaly. Viest spolu s Golianom prišli dňa 2. novembra 1944 do obce Pohronský Bukovec, kde si chceli oddýchnuť. Dňa 3. novembra 1944 ich zajali nemecké jednotky a odviedli z dediny najprv do Banskej Bystrice a potom do Bratislavy, kde ich osobne vypočúval vrchný veliteľ nemeckých okupačných jednotiek na Slovensku gruppenführer SS H. Höffle. Neskôr boli prevezení do Berlína na Hlavný ríšsky úrad pre bezpečnosť a krátko na to odsúdení na trest smrti.

Rudolf Viest bol svojim pevným a neoblomným charakterom výraznou oporou SNP. Jeho meno preto nemôže byť zabudnuté a bude uchované i pre budúce generácie. 

Na základe rozhodnutia Rady KG SR bol armádny generál Rudolf Viest dňa 22. marca 2011 menovaný čestným členom In memoriam Klubu generálov Slovenskej republiky.

Predseda Klubu generálov František Blanárik pri príležitosti 125. výročia narodenia revúckeho rodáka armádneho generála Rudolfa Viesta odovzdal medaile Klubu generálov Slovenskej republiky:

1.     Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta I. stupňa

mestu Revúca

2.     Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta II. stupňa

Ing. Pavlovi Sečkárovi, PhD., predsedovi Ústrednej rady SZPB

3.     Záslužný kríž generála Rudolfa Viesta II. stupňa

Ing. Norbertovi Lackovi, predsedovi Oblastného výboru SZPB Rožňava

4.     Medailu generála Rudolfa Viesta III. stupňa

Základnej organizácii SZPB Revúca

5.     Medailu generála Rudolfa Viesta III. stupňa

JUDr. Jánovi Kochanovi, predsedovi Základnej organizácii SZPB Revúca

Primátorka mesta Revúca MVDr. Eva Cireňová odovzdala Klubu generálov Slovenskej republiky Ďakovný list mesta Revúca za spoluprácu pri organizivaní spomienkovej slávnosti spojenej s konferenciou pri príležitosti 125.  Výročia narodenia armádneho generála Rudolfa Viesta.

Oslavy – gen.Viest

« späť