V nedeľu 25. februára sa v Cetune (miestna časť obce Bzince pod Javorinou) uskutočnila spomienková slávnosť k 73. výročiu pamätného partizánskeho boja, ktorú zorganizovala obec Bzince pod Javorinou, ZO SZPB v Cetune a OblV SZPB Nové Mesto nad Váhom. K pamätníku padlých a umučených položil vence a kytice vďaky podpredseda TSK a primátor Nového Mesta nad Váhom Ing. Jozef Trstenský,  tiež  členovia Klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom spolu s členom Rady Klubu generálov SR generálporučíkom v.v. Ing Pavlom Honzekom, člen úradu pridelenca obrany RF v SR, delegácie okolitých obcí ako aj delegácia ČSBS Uherského Brodu a Uherského Hradišťa .

Starostka obce Ing. Alena ŠOLTYSOVÁ pri tejto príležitosti účastníkom pripomenula, že február 1945 vstúpil do dejín obce veľmi významne, ale i veľmi smutne.

 „Dňa 27. 2. 1945 zviedli členovia partizánskeho oddielu Hurban ťažký a nerovný boj proti fašistickej presile, ktorá prišla rozbiť partizánske hnutie v horách Javoriny a podrobiť si náš Podjavorinský kraj. Nenávidený nepriateľ sa totiž stále pokúšal o nemožné – o odvrátenie porážky. No jeho plány sa našťastie nepodarilo uskutočniť a to aj vďaka partizánom a občanom Cetune. Žiaľ, tento boj si vyžiadal tvrdú daň. Zahynuli v ňom veliteľ oddielu Hurban kpt. Miloš Uher, jeho zástupca Anton Jakubík a 16 ostatných bojovníkov.“

Spomienková slávnosť pri príležitosti 73. výročia partizánskych bojov v Cetune

« späť