12. júla 2019 uplynulo 100 rokov od narodenia bývalého dlhoročného ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky, armádneho generála Martina Dzúra.

Armádny generál Martin Dzúr – Uličný  sa narodil 12. júla 1919 v Ploštíne, neďaleko Liptovského Mikuláša. Martin Dzúr mal troch súrodencov. Dve sestry –  Zuzanu a Máriu a brata Jána.

Armádny generál Martin Dzúr vyrastal v Ploštíne, kde aj navštevoval mešťanskú školu. Po jej ukončení začal študovať na reálnom gymnáziu v Mikuláši. Vyštudoval dvojročnú drevársko-lesnícku odbornú školu v Liptovskom Hrádku.

V septembri 1941 nastúpil na vojenskú základnú službu k automobilovému práporu v Nitre.

V apríli 1942 bol odvelený k Rýchlej divízii na sovietsko-nemecký frot. Tak ako viacero slovenských vojakov, aj on v januári 1943 dezertoval cez frontovú líniu a pridal sa k Červenej armáde. Od januára 1943 bol príslušníkom 1. čs. brigády v ZSSR.

Zúčastnil sa na bojoch o Kyjev, Bielu Cerkev, Žaškov a Volyň, kde sa začal formovať 1. československý armádny zbor, kde bol pridelený k ženijnému práporu s ktorým prešiel až k hraniciam na Dukle.

Po prevelení k 5. delostreleckému pluku s ním prešiel od Jasla až do Žiliny. Zúčastnil sa bojov o Dukliansky priesmyk, ako aj o Liptovský Mikuláš.

V roku 1946 sa stal vojakom z povolania. Vykonával viaceré funkcie, predovšetkým v tyle 2. vojenského okruhu. V rokoch 1958 až 1968 bol náčelník tyla – zástupca ministra národnej obrany. V apríli 1968 ho vymenovali do funkcie ministra národnej obrany, ktorú vykonával až do 11. januára 1985, kedy ho prezident Gustáv Husák z vážnych zdravotných dôvodov odvolal z funkcie. Zomrel 15. januára 1985.

Občianske združenie armádneho generála Martina Dzúra v Ploštíne zorganizovalo v deň 100-ho výročia jeho narodenia spomienkové stretnutie pri jeho hrobe na vojenskom cintoríne na Háji Nicovô, kde položili vence a kytice k jeho hrobu delegácie z Ministerstva obrany SR, predstavitelia štátnych orgánov kraja a okresu, rektor Akadémie OS SR, veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku, ako aj početná delegácia Klubu generálov SR vedená predsedom generálom Františkom Blanárikom. Zúčastnili sa generáli Svetozár Naďovič, Pavel Honzek, Ján Pančík, Marián Horský, Ján Čmilanský, Jaroslav Kuča, Ivan Čierny, Dušan Humený a Boris Ďurkech.

Následne sa hostia presunuli do rodnej obce kde v parku armádneho generála M. Dzúra prebiehal spomienkový program.

Bola otvorená výstava armádny generál Martin Dzúr, ktorá zachytávala priebeh jeho civilného a predovšetkým vojenského života.

Nasledovala spomienková slávnosť na ktorej vystúpili predstavitelia jednotlivých delegácií.

Za Klub generálov Slovenskej republiky vystúpil generálmajor Svetozár Naďovič so svojimi spomienkami na stretnutia s ministrom národnej obrany armádnym generálom Martinom Dzúrom v priebehu vojenskej služby. Na záver vystúpil a poďakoval všetkým za prípravu, organizáciu a účasť na tomto spomienkovom stretnutí jeho syn Martin Dzúr mladší.

Spomienkové stretnutie

« späť