Klub vojenskej histórie Tekov a konfederácia klubov vojenskej histórie Slovenska už tradične poslednú júlovú sobotu organizovali kultúrno-historické podujatie Rekonštrukcie Bojove na rieke Hron z 25. marca 1945 keď Červená armáda po troch mesiacoch ťažkých bojov prelomila nemeckú obranu a začala postupovať na Berlín.

Tento významný prielom prirodzenej hranice, ktorú tvorila rieka Hron, bol začiatkom bratislavsko-brnianskej operácie.

Podujatie sa koná na autentickom mieste bojov. Sú na ňom vybudované bunkre, pevnôstky, zákopy s rozlohou 8 ha, ktorá sa neustále zväčšuje. Na bojisku medzi účinkujúcimi vládne prísna etika, ktorú bezvýhradne musia dodržiavať. Na ruskej strane sa komunikuje len v ruskom jazyku, na nemeckej strane len v nemeckom jazyku. Každý účinkujúci podlieha svojmu veliteľovi a aj malé zaváhanie sa trestá vylúčením z ukážky. Podujatie bolo smerované k 70. výročiu ukončenia vojny a 70. výročiu SNP.

Súčasťou podujatia bol pietny akt kladenia vencov k pamätníku bojov, ktorý bol vybudovaný v areáli penziónu na vlastné náklady majiteľa a zároveň organizátora bojovej ukážky Jozefa Hostinského. Podujatia sa tento rok zúčastnila delegácia Klubu generálov Slovenskej republiky.

generálmajor v.v. Ing. František Blanárik – predseda KG SR,

generál v.v. JUDr. Tibor Gaplovský – tajomník KG SR,

generálmajor v.v. Ing. Ján Pančík – vedúci RSk Stred KG SR,

generálporučík Ing. Peter Gajdoš – 1. Zástupca NGŠ OS SR,

generálmajor I9ng. Pavel Macko – 2. Zástupca NGŠ OS SR,

major Ing. Igor Daxner.

Po položení vencov za prítomnosti všetkých oficiálnych hostí bola pri príležitosti 10. výročia konania tohto podujatia, udelená medaila Klubu generálov SR hlavnému organizátorovi podujatia Bojov na rieke Hron pánovi Jozefovi Hostinskému.

Pamätnú medailu generála Jána Goliána III. stupňa slávnostne odovzdal predseda KG SR generálmajor v.v. Ing. František Blanárik.

 

V závere ukážky bojov ocenil organizátor vybraných účastníkov pamätnou medailou pri príležitosti konania 10. ročníka Bojov na Hrone. Medzi ocenenými bol aj predseda KG SR gen. Blanárik. 

STARÝ TEKOV

« späť