2. apríla 2019, v rámci projektu „Rok M.R. Štefánika“, usporiadalo piešťanské informačné centrum v spolupráci so spoločnosťou M.R. Štefánika stretnutie s PhDr. Pavlom Kanisom a generálmajorom v.v. Ing. Svetozárom Naďovičom spojené s premietaním filmu o M.R. Štefánikovi pod názvom Štefánik. Príbeh hrdinu. Vlasť.

Pavol Kanis vo svojej jedinečne spracovanej a prednesenej pútavej prednáške  o 11- tich dôvodoch, prečo je generál M.R. Štefánik skutočný NAJ – Slovák.

Prednášku Pavla Kanisa doplnil generálmajor v.v. Ing. Svetozár Naďovič, ktorý predstavil nové skutočnosti o mimoriadne dôležitej úlohe M.R. Štefánika a Talianska pri vzniku našej ČSR v roku 2018.

V obidvoch vystúpeniach zazneli zozbierané poznatky, ktoré doteraz v takýchto podrobnostiach neboli predstavené.

Podujatie zanechalo v prítomných poslucháčoch veľmi silný dojem. Zo strany PIC Piešťany sa dostalo obom prednášajúcim, ako aj predstaviteľovi Spoločnosti M.R. Štefánika vysokého ocenenia za uskutočnenie tejto akcie. Prítomných bolo celkom 70 návštevníkov.

Stretnutia sa z Klubu generálov Slovenskej republiky okrem generálmajora v.v. Ing. Svetozára Naďoviča zúčastnili generálmajor v.v. Ing. Ján Ďurove a generálmajor v.v. Ing. Peter Novotňák.

Za Spoločnosť M.R. Štefánika sa zúčastnil sympatizant Klubu generálov SR a člen správnej rady Spol. M.R.Štefánika, pán Branislav Neumair s manželkou a dcérou.

„Štefánik 100 rokov“.

« späť