V predposledný májový deň, 30. mája 2019, zorganizoval Zväz vojakov SR – klub Topoľčany, pod vedením predsedu klubu podplukovníka v.v. RSDr. Jána Poliačika streleckú súťaž pre členov klubov Zväzu vojakov SR. Strelecká súťaž prebiehala na strelnici 1. mechanizovanej brigády Lipovník.

Účastníkov streleckej súťaže neodradilo ani silné daždivé a veterné počasie. Súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev zo šiestich klubov Zväzu vojakov SR, 11 družstiev z klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR, 1 družstvo starostov obcí mikroregiónu pod Marhátom, 3 družstvá profesionálnych vojakov ( 1 družstvo prlog TO, 2 družstvá z 12.mpr), 1 poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja, 1 bývalý veliteľ 1.mb (brig. gen. v.v. Ing. Stanislav Petrenec.

Medzi pozvanými hosťami boli bývalí velitelia zrušenej 13. tankovej divízie generálporučík v.v. Pavel Honzek, generálmajor v.v. Ján Pančík a bývalý veliteľ 1. mechanizovanej brigády brigádny generál v.v. Stanislav Petrenec.

V súťaži družstiev sa na 1.mieste umiestnilo družstvo profesionálnych vojakov prlog TO (508 bodov), na 2.mieste družstvo klubu Topoľčany ZV SR (504 bodov), na 3.mieste klub Levice ZV SR (456 bodov). V súťaži jednotlivcov v streľbe zo samopalu a pištole (dvojboj) sa na 3. mieste umiestnil brig. gen. v.v. Ing. Stanislav Petrenec.

Strelecká súťaž

« späť