Už od roku 2016 spolupracujú vo formáte OZ7 občianske združenia participujúce s rezortom obrany najmä v otázkach sociálneho zabezpečenia jak svojich členov tak i aktívnych profesionálnych vojakov. V tomto roku sa konečne po dlhodobých pandemických opatreniach stretli opäť dňa 17. 3. 2022 v Piešťanoch.

Cieľom stretnutia bolo vzájomná informácia o aktivitách jednotlivých združení, prehodnotenie princípov ďalšej činnosti tohto formátu a spoločné návrhy na úpravu nových Dohôd o spolupráci s Ministerstvom obrany SR.

Predstavitelia  združení v rámci OZ-7 uvítali uvoľnenie opatrení proti pandémii COVID-19 a využili možnosť osobného stretnutia na pracovnom zasadaní. Účastníci s poľutovaním vzali na vedomie hrozbu rozpustenia Združenia žien v Armáde SR. Na základe 6 ročných skúseností účastníci taktiež aktualizovali princípy spolupráce spolupracujúcich občianskych združení a prijali novú skratku daného formátu spolupráce. Zmenou skratky na OZ7+ sa  zachováva historický počet zakladajúcich a vytvára sa možnosť vstupu ďalších občianskych združení do tejto formy spolupráce. Následne, v súlade so schválenými princípmi spolupráce, odsúhlasili žiadosť Slovenského zväzu vojakov v zálohe na pripojenie sa k  združeniam OZ7+.

Následne, v popoludňajších hodinách bol hlavný dôraz položený na stanovisko OZ7+ k návrhu Dohody o vzájomnej spolupráci s MO SR, s ktorým sa zoznámil prítomný generálny riaditeľ SEĽUZ MO SR JUDr. Martin JAKÁL. Združenie OZ7+ navrhuje, okrem iného do textu Dohody doplniť formulácie týkajúce sa  „udržiavania a zlepšovania sociálneho a zdravotného zabezpečenia poberateľov výsluhového zabezpečenia“ a aby združenia sa mohli svojimi podnetmi, stanoviskami, návrhmi a odporúčaniami prípadne inou činnosťou podieľať na zabezpečení sociálnych práv, potrieb a oprávnených záujmov profesionálnych vojakov, vojnových veteránov a poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia“.  

Stretnutie riadil štatutár predsedajúcej organizácie Zväzu vojakov SR plk.v.v. Ing. Ján Paulech,

zúčastnili sa ďalej Klub vojenských výsadkárov SR, Slovenský letecký zväz gen. M.R. Štefánika, UN-Veteran Slovakia, Združenie žien v armáde SR, Slovenský zväz vojakov v zálohe a za Klub generálov SR podpredseda genmjr.v.v. Ing. František Blanárik.

« späť