Dňa 12. 2. 2020 sa na pozvanie veliteľa 2. mb brigádneho generála Ing. Vladimíra Kubáňa uskutočnilo už tradičné stretnutie s členmi Regionálnej skupiny KG SR Východ, na ktorom veliteľ brigády informoval generálov o dosiahnutých výsledkoch brigády v roku 2019 a úlohách, ktoré bude brigáda plniť v roku 2020.

V rámci voľnej diskusie všetci prítomní ocenili úroveň spolupráce príslušníkov Veliteľstva brigády s KG SR nie len pri formálnych aktivitách, ale aj pri udržiavaní živých kontaktov s príslušníkmi brigády a ich rodín.

Za KG SR sa stretnutia zúčastnili vedúci Rsk Východ generálmajor v.v. Marian Horský, generál v.v. Milan Maxim, generálmajor v.v. Ján Čmilanský a brigádny generál v.v. František Bartko.

Pozvanie prijali aj generálporučík v.v. Jaroslav Vyvlek a generálmajor v.v. Ján Salaganič.

« späť