21. januára 2016 zvolal prezident Zväzu vojakov Slovenskej republiky plukovník v.v. Ing. Tomáš Švec spoločné rokovanie občianskych združení SR, ktoré majú vzťah k Ozbrojeným silám Slovenskej republiky.

  Stretnutie sa uskutočnilo v posádkovom dome v Trenčín. Zúčastnili sa ho zástupcovia:

      Zväzu vojakov Slovenskej republiky,

      Klubu generálov Slovenskej republiky,

      Slovenského leteckého zväzu M.R. Štefánika,

      Združenia žien v Armáde SR,

      Klubu vojenských výsadkárov SR,

      Únie vojnových veteránov SR,

      UN veteran Slovakia.

 Klub generálov Slovenskej republiky zastupoval predseda KG SR generálmajor v.v. Ing. František Blanárik a čestný predseda KG SR generálmajor v.v. JUDr. Ján Vido.

       Na záver spoločného stretnutia prijali účastníci spoločné vyhlásenie.

Spoločné vyhlásenie

« späť