Dňa 11. novembra 2015 si spomienkovým stretnutím príslušníci 2. mechanizovanej brigády v Prešove, spolu s regionálnymi organizáciami spojenými a spolupracujúcimi s ozbrojenými silami, veliteľmi a riaditeľmi silových zložiek SR dislokovanými v posádke Prešov, predstaviteľmi miestnej a štátnej samosprávy, Klubom generálov SR a deťmi z miestnej materskej a základnej školy, pripomenuli svetový Deň veteránov, nazývaný aj Deň červených makov.

 Pred 97 rokmi, 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela v Compiegnskom lese vo Francúzsku posledná salva pri podpise prímeria, ktoré ukončilo 1. svetovú vojnu. Symbolom utrpenia a hrôz tejto vojny sa stali divé červené maky, ktoré rástli na hroboch padlých vojakov.

 Toto spomienkové stretnutie bolo aj prejavom úcty a uznania k súčasným veteránom, zomrelým vojakom, vrátane vďaky za všetko, čo vykonali v mene Ozbrojených síl Slovenskej republiky pre nás všetkých. 

Svetový Deň veteránov v Prešove

« späť