Vo štvrtok 26. júna 2014 sa na pozvanie veliteľa Pozemných síl O SR brigádneho generála Ondřeja Novosada zúčastnili členovia Regionálnej skupiny Sever, generálmajor v.v. Ing. Marián Mikluš a generálmajor v.v. Ing. Gašpar Hozman cvičenia jednotiek 22. mechanizovaného práporu vo VVP Lešť.

22. mechanizovaný prápor, sa podrobil certifikácii podľa previerky CREVAL v rámci prípravy NRF 2015.

Členovia Klubu generálov SR mali možnosť vidieť dynamickú ukážku v boja v zastavanom priestore, ako aj ukážku priestorov vykonania cvičenia mechanizovanej práporovej skupiny, ktoré sa uskutoční v budúcom roku aj za participácie maďarských obranných síl.

Cvičenia sa zúčastnil aj zástupca veliteľa spoločných obranných síl Maďarska, brigádny generál Gábor Böröndi, ktorý je zároveň veliteľom pozemných síl armády Maďarskej republiky.

Účasť členov RSk Sever KG SR na cvičení jednotiek 22. mpr. vo VVP Lešť za účasti veliteľa PS Maďarskej armády

« späť