Valného zhromaždenia sa za Klub generálov SR zúčastnil dňa 12. Októbra 2013 generálmajor v.v. Ing. Marián Mikluš.

Okrem nášho Klubu sa ešte z hostí zúčastnil podpredseda ZV SR pplk. v.v. Drotár za ZV SR. Prítomná bola aj primátorka mesta Brezová pod Bradlom, predstavitelia z Masarykovej spoločnosti v Hodoníne a z československej obce legionárskej – ČR, riaditeľ stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici a bývalý dvojnásobný minister obrany Pavol Kanis.

V rámci diskusie hostí vystúpil generál Mikluš s pozdravom od členov Rady a členov KG SR rokovaniu VZ Spol. M. R. Štefánika. Ďalej spomenul uzavretú Dohodu zo dňa 22.9.2013 KG SR so Spol. M. R. Štefánika a vyslovil želanie úspešného pokračovania konkrétnej spolupráce medzi nami. Pripomenul, že KG SR má bohaté skúsenosti s budovaním pamätníkov doma i v zahraničí, stručne spomenul akciu v Ovruči. Zvýraznil aj naše akcie v Brezovej pod Bradlom, vrátane poslednej oslavy Dňa OS SR.

Uviedol, že desiatky vojakov sú členmi Spoločnosti M. R. Štefánika, najmä v pobočke Partizánske, vrátane niektorých generálov z KG SR v zálohe ale aj v aktívnej službe.

Celkom v diskusii vystúpilo 6 hostí a 8 členov Spoločnosti.

V Správe o činnosti Spoločnosti M. R. Štefánika bolo spomenuté, že bola uzavretá Dohoda o spolupráci, menovaný bol NGŠ, ktorý pozýva predstaviteľov Spoločnosti na akcie, ako SIAF, výstup na Kriváň.

V závere ocenili najaktívnejších členov Ďakovnými listami.

VZ schválilo Uznesenie, kde okrem iného je transformácia Klubu Partizánske na Pobočku Spoločnosti M. R. Štefánika.

Na záver Valného zhromaždenia bol premietnutý krátky film o MVDr. Martinovi KVETKOVI.

 

« späť