Dňa 12. septembra sa pod záštitou predsedu Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť PhDr. Antona Danka, CSc. konala v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky, konferencia na tému „Občianske branné aktivity v kontexte aktuálneho vývoja″.

Na organizácii konferencie sa podieľal Klub generálov SR a Zväz vojakov Slovenskej republiky.

Konferencie sa zúčastnil člen KG SR a minister obrany SR generál Peter Gajdoš. Ďalej sa zúčastnili generálmajor v.v. Ing. František Blanárik – predseda KG SR, generálporučík v.v. Ing. Peter Vojtek – podpredseda KG SR, generálporučík v.v. Ing. Pavel Honzek, generál v.v. Ing. Milan Cerovský, generálmajor v.v. Ing. Marián Horský a generálmajor v.v. Ing. Svetozár Naďovič.

V rámci panelu vojensko–organizačné a branno-bezpečnostné aspekty problematiky, vystúpil generálmajor v.v. Ing. Jozef Blizman na tému: „Akú úlohu môžu zohrať občianske branné aktivity v príprave a vedení vojenských operácií na obranu územia štátu a ako im môžu byť Ozbrojené sily SR nápomocné pri ich príprave na plnenie takejto úlohy″.

Brigádny generál v.v. doc. Ing. František Bartko CSc. sa venoval téme „Miesto a úloha vlasteneckej výchovy a brannej prípravy občanov SR v systéme prípravy na obranu vlasti″.

Účasť Klubu generálov SR na konferencii v Národnej rade SR

« späť