Dňa 24. februára 2016 sa na pozvanie veliteľa Pozemných síl OS SR brigádneho generála Ondřeja Novosada zúčastnili členovia Rsk KG SR Sever veliteľského zhromaždenia v priestoroch posádkového cvičiska v Sučanoch.

Odbornej časti VZ sa zúčastnili generálporučík v.v. Pavel Honzek, generálmajor v.v. Gašpar Hozman a generálmajor v.v. Dušan Humený.

Po príjazde na Posádkové cvičisko Sučany ich privítal veliteľ Pozemných síl a člen Klubu generálov SR generál Ondřej Novosad.

Spolu s ostatnými generálmi pozemných síl – členmi KG SR, generálom Krištofovičom, generálom Zmekom, generálom Stoklasom a generálom Kubáňom mali pozvaní hostia možnosť zhliadnuť pripravené praktické ukážky za podpory príslušníkov 11. mpr Martin, rmo Rožňava, shdo Michalovce, jCaP Martin a ZaMKIS Ružomberok:

–      vybavenia hlavného miesta velenia mechanizovaného práporu

–      komunikačnej podpory pre HMV mechanizovanej brigády

–      systému riadenia paľby delostrelectva DELOSYS

–      strelecký nácvik novou puškou CZ 805 A1 BREN – praktický nácvik

Po ukončení praktických zamestnaní pozval veliteľ PS OS SR generálov na spoločný obed do jedálne práporu výcviku v Martine.

Na záver poďakoval vedúci Rsk KG SR Sever generálporučík v.v. Pavel Honzek veliteľovi PS OS SR generálovi Novosadovi za pozvanie a zaujímavé ukážky zo života pozemných síl.

http://www.veps.mil.sk/59714/?pg=1

Veliteľské zhromaždenie veliteľa Pozemných síl OS SR

« späť