Dňa 20. marca 2019 prebehla v muničnom sklade Kubra porada veliteľa zásobovacej základne II. Martin s podriadenými veliteľmi. Na základe rozhodnutia rady Klubu generálov SR boli v rámci tejto porady odovzdané vyznamenania Klubu generálov veliteľovi muničného skladu v Kubre majorovi Ing. Michaľovi Mikitovi a zamestnancom muničného skladu Štefanovi Švejdovi, Jozefovi Maláňovi, Martinovi Madovému a Miroslavovi Danekovi.

Vyznamenania boli symbolicky odovzdané v priestoroch vojenského cintorína v Kubre za účasti príslušníkov muničného skladu Trenčín-Kubra.

Vyznamenania im boli udelené za dlhodobú aktívnu spoluprácu s Klubom generálov SR a za podporu a pomoc pri obnove vojnového cintorína v Trenčíne – Kubra v rokoch 2015 – 2018.

Pamätná medaila generála Jána Goliána I. stupňa

bola udelená

majorovi Ing. Michaľovi Mikitovi

Pamätná medaila generála Jána Goliána III. stupňa

bola udelená

                        Štefanovi Švejdovi                          Jozefovi Maláňovi

                        Martinovi Madovému                      Miroslavovi Danekovi

Vyznamenania odovzdali vedúci regionálnej skupiny KG SR Sever generálporučík Pavel Honzek spolu s členom Rady KG SR generálom Stanislavom Jankovičom a generálmajorom Dušanom Humeným.

Zamestnancom vojenského útvaru Štefanovi Švejdovi, Martinovi Madovému, Jozefovi Maláňovi a Miroslavovi Danekovi boli zároveň  udelené aj ďakovné listy Klubu generálov SR.

Na záver slávnostného aktu odovzdania vyznamenaní generálporučík Pavel Honzek porozprával podriadeným veliteľom zásobovacej základne II. Martin o histórii cintorína, projektu jeho obnovy a priebehu prác v rokoch 2014 – 2018.

Udelenie vyznamenania vyznamenaní KG SR

« späť