V predchádzajúci deň, v Prahe, zomrel jeden z posledných významných generálov bývalej Československej ľudovej armády – dlhoročný Náčelník generálneho štábu ČSĽA – generálplukovník Ing. Karel RUSOV. Generácii slúžiacej vo federálnej armáde nie je treba generála Rusova predstavovať a zdôrazňovať, že aj vo vysokom veku sa aktívne snažil zostať v kontakte s bývalými kolegami, ale aj v obraze súčastného diania. Na minuloročnom stretnutí nášho Klubu generálov s tvoriacim sa českým klubom, sme sa mali možnosť pozhovárať aj s týmto, už 85 ročným veteránom našej spoločnej armády.Za pozostalých prijíma kondolencie jeho syn Ivan na tel čísle : 00420 774 967 847 Č E S Ť     J E H O      P A M I A T K E  !

« späť